Debat: Kommunen skal ikke spare for enhver pris, når det handler om folk med handicap

Af: Anette Skafte, lokalformand Dansk Folkeparti

Så skal der spares igen, det er der ikke noget nyt i, og man skal selvfølgelig bruge kommunens ressourcer bedst muligt, men når det igen skal gå ud over mennesker med psykiske lidelser og med handicap er det beskæmmende.

Der er forslag fremme om, at Lyngby-Taarbæk gerne selv vil kunne tilbyde unge som i en periode har brug for støtte i dagligdagen et ”opgangsfællesskab”. Det er i sig selv dejligt at høre, at man som kommune tager sig af sine borgere på bedste vis.

Men jeg gad nok vide om der er nogen fra forslagsstilleren eller fra kommunalbestyrelsens medlemmer, som har boet eller haft familie boende I Rævehøjparken. For hvis de havde, ville de aldrig foreslå at etablerer ”opgangsfællesskab” for unge med autisme og for unge med socialpsykiatriske lidelser på de adresser, som i dag bl.a. udlejes som ungdoms, almene ældre- og handicapboliger samt flygtningeboliger m.fl. Ikke at der for så vidt er noget galt med det, men jeg ved, at der er en del larm og fester, og ikke ligefrem et område der indbyder til sociale relationer og trygge fællesskaber.

Desuden kan der da hvis ikke findes et mere trist og gråt beton byggeri i miles omkreds. Så hvis man virkelig ville give de unge mennesker et godt og trygt tilbud om støtte i en midlertidig bolig indtil de selv mestre det at bo i egen bolig med uddannelser og arbejde, kunne man måske kigge sig lidt bedre for, f.eks. ”Resonans” huset som ligger på Chr. X Allé, eller den kommunalt ejede Moske på S. Willumsens vej men dem vil man hellere spenderer 4-5 millioner på at renoverer og ombygge til at huse flygtninge og fredagsbønner..

Går man lidt dybere ned i indstillingen, så kan jeg jo læse at det heller ikke kun er fordi man ønsker at tilbyde borgerne et trygt og rart bosted og afdække et stort behov for de forskellige målgrupper af unge mennesker, men simpelthen fordi det, som forvaltningen skriver, vil give en gevinst og vil medgå som en del af socialudvalgets spare/effektiviseringsforslag.

I dette effektiviseringsforslag fremgår det desuden, at man for at få så mange frie boliger til dette formål, har tænkt sig at ”forhandle” med de lejere som pt bor på adressen, hvor vi altså både taler om studerende, børnefamilier, folk med handicap og ældre…. Hvor vil man så anvise dem en bolig, for så vidt jeg ved, er der stor mangel på billige almene- og ungdomsboliger, så hvis man ikke har været skrevet op på boligorganisationernes venteliste i mange år, så kan man kigge til Lolland for at finde en bolig.

Jeg er også betænkelig overfor økonomien for de unge som skal bo i dette ”opgangs fællesskab”, da de skal stå med 36.000 kr. OG en husleje på 6000,- pr mdr. Har man i sine overvejelser tænk på, at det måske ikke er alle unge mennesker som har så stort et beløb til en midlertidig bolig. Hvem skal så yde dem hjælp til det økonomiske… Kommunen?

Jeg mener man risikerer at forringe både servicen og livskvaliteten overfor de unge mennesker det handler om her, men man mister også muligheden for billige ungdoms- og almene ældre og- handicapboliger som man ikke har for mange af i forvejen i kommunen.

Publiceret 01 August 2019 08:00