Debat: Nedlæg eller reducér den kommunale parkeringskontrol

Thomas Frederiksen, Formand LA Lyngby-Taarbæk

DEBAT I DGO (16.7.2019) kan man igen læse om en uheldig kultur i den kommunale parkeringsenhed. Sagen kommer oveni andre sager som viser en kultur hvor det primært handler om, at kradse (endnu flere) penge ind fra bilisterne. Det skal stoppes og løsningen er ganske oplagt: Nedlæg eller reducér den kommunale parkeringsenhed!

Faste læsere af DGO vil nok særligt kunne erindre sagen hvor den kommunale parkeringsenhed nidkært udnyttede et hul i den lokale parkeringsbekendtgørelse til, at udskrive bøder på Kongestien og andre villaveje i kommunen. Kort fortalt omhandlede sagen hvorvidt der var tale om et ”fortov” eller en ”yderrabat”. I den kommunale parkeringsbekendtgørelse var alene parkering ifm. ”fortove” nævnt, og Kongestien m.fl. havde tilsyneladende en såkaldt yderrabat – fordi belægningen IKKE er fliser – og derfor kunne der udskrives bøder i hobetal. Teknik- og miljøudvalget ændrede sidenhen bekendtgørelsen så denne også omfattede yderrabatter, dog uden at eftergive de udstedte bøder.

Jeg har ved selvsyn flere gange konstateret, og dokumenteret, at sagen fra Kongestien ikke er et isoleret tilfældet. Min lejlighed giver mig udsigt over Vangeleddet i Virum, og her har jeg flere gange været vidne til P-vagter der nidkært deler bøder ud for overtrædelse af 10-meters-reglen ifm. vejkryds. I de fleste menneskers forståelse er der dog tale om en ind/udkørsel og derfor parkere de naturligvis der.

Noget skal der altså gøres, og der er to oplagte muligheder – nedlæg eller reducer den kommunale P-kontrol. I Lyngby centrum, og eventuelt andre steder med særligt behov – almindelige villaveje, med fortov eller yderrabat, vil som udgangspunkt ikke have et særligt behov - udføres der særlig P-kontrol enten af kommunen selv eller opgaven udliciteres. De fleste steder bliver P-kontrollen således en politiopgave, og det vil, alt andet lige, betyde at P-kontrollen sker med udgangspunkt i trafiksikkerhed mv. og det er klart at foretrække fremfor det nuværende regime.

Publiceret 27 July 2019 11:45