Debat: Fordomsfuld og usaglig påstand om 5G

Jakob Svendsen,Kærgaardsvej 15, Ranum

DEBAT Respons til "Ingen grund til bekymring for 5G" af Poul Noer, chefkonsulent, Dansk Erhverv:

At behandle voksne mennesker på en så direkte nedladende og ydmygende måde burde ikke tillades i dagens Danmark.

Skribenten af indlægget insinuerer at læseren har brug for at vide, hvad de skal tænke, og derfor allerede på forhånd, drager konklusionerne på læserens vegne. Det er en tendens der bliver mere og mere brugt, hvor både journalister, men også mennesker generelt, mener at de er i deres gode ret til at fortælle, hvad andre skal tænke og mene.

Det kan ikke bevises, at når JFK21 fortæller om konspirationer, at det så er teorier, og derfor er det en usaglig påstand, som er direkte fordomsfuld.

Det er først, “kun en teori”, når der ikke findes beviser der kan underbygge det.

Så mit spørsmål til skribenten, har du set de beviser på at konspirationerne “kun er teorier”?

At bruge Sundhedsstyrelsen og WHO som sandhedsorganer for danskernes sundhed, er netop derfor, at konspirations-ideerne dukker op.

Der gik mange år, før WHO og Sundhedsstyrelsen blev presset til at erkende, at rygning var dødsensfarligt. Det havde de holdt hemmeligt i årtier. Mange er invalideret for livstid eller døde, som følge af de manglende advarsler. Går den, så går den.

Så jeg mener ikke at vi kan læne os 100% op af deres vurderinger.

Dertil kommer at de på ingen måde kan bevise at 5G IKKE er farligt, for der er ikke lavet forsøg med 5G. Ingen kender til reaktionerne, så derfor skal danskerne agere forsøgspersoner.

De har en formodning, en teori om, at det ikke er så skadeligt!!!

Grænseværdierne, er beviseligt, baseret på gamle og forældede målemetoder, lavet helt tilbage ved de første mobiltelefoners begyndelse. Og dertil kommer nogle andre tvivlsomme målemetoder, lavet i forbindelse ved radioaktiv stråling, hvor man gik ud fra, at så længe at man ikke blev varm på huden, inde for en kort tidsramme, så var det uskadeligt. Desuden bliver grænseværdierne flyttet i takt med udviklingen, så det passer til apparaterne og ikke til det reelle skadesniveau.

Jeg kunne godt ønske mig, at der i fremtiden bliver lagt op til, at den danske befolkning selv undersøger faktum, og selv begynder at lægge 2 og 2 sammen. I stedet for blindt at følge instanser, der tidligere har været utroværdige, når der er mange milliarder i spil.

Min holdning og min mening er sagen uvedkommende, da det ikke skaber nogen viden om emnet.

Jeg vil blot nævne én pointe, som skal sætte folks tanker igang.

Vi får store mængder aluminium i kroppen via fødevarer og via luften. Der er aluminium i vores kosmetik, deodoranter og den medicin vi indtager.

Aluminium er hovedingrediensen i vacciner, da det skal føre vaccinens indhold ind bag blod-hjerne-barrieren.

Alle ved at man ikke skal putte metal i en mikroovn. Ren logik!

Det er på tide at danskerne selv lærer om deres verden, og ikke stoler på hverken Mig, WHO, Sundhedsstyrelsen, Dansk Erhverv eller Danmarks Radio.

Lyt, tag ved lære, og undersøg. Og altid følg pengene. Hvem får gavn af det?

Skal vi tage autoriteterne som sandhed?

Eller

Skal vi tage sandheden som autoritet?

Publiceret 21 July 2019 10:30