8d68cc1b-4668-4366-ac2d-7358518554a9

8d68cc1b-4668-4366-ac2d-7358518554a9

Debat: 5G, nej tak!

Adriana Dominguez,Torsvang 21, Kgs. Lyngby

DEBAT Poul Noers - chefkonsulent for Dansk Erhverv og fortaler for 5G - læsebrev fra den 18 juni viser tydeligt, at hans og Dansk Erhvervs holdning, i bedste fald, er præget af uvidenhed og tåget kortsigtigthed. I værste fald er de ligeglade med deres medmennesker og fremtidige generationers liv og sundhed. Dette er stærkt bekymrende.

På Christiansborg stemte alle partier for udrulning af 5G - som er udviklet efter samme teknologi som mikrobølgevåben er og kan bruges som sådan. Mads Palsvig, formand for JFK21, og mange før ham, har modigt talt om det, og nu er den viden ved at gå op for mange mennesker. Måske er det årsagen til, at Poul Noer finder det nødvendigt at nedgøre Mads Palsvig og partiet JFK21 - Jorden Friheds og Kundskab.

Undersøgende historisk arbejde tager tid, Internettet findes, brug det.

5G´s grimme ansigt viser sig, når man kradser i overfladen.

I et såkaldt demokrati, som Danmark bryster sig at have som fungerende styreform, burde befolkningen blive ordentligt informeret - gennem den public service de selv betaler for - om emner, der omhandler sundhed, livskvalitet og den natur, vi alle er en del af. Derfor burde befolkningen også, som Århuskonventionen anfører, informeres og indrages i vedtagelsen af love, der omfatter områder som 5G og elektromagnestisk stråling.

I stedet kommer Danmarks Radio med latterlige postulater, f.eks. at der står russiske trolde bag 5G-skepsis. Sundhedsstyrelsen behandler emnet bemærkelsesværdigt overfladisk, mens den længe har anbefalet, at man ikke skal tage mobiltelefonen tæt på øret, når man taler i den. Som kronen på værket har den daværende energiminister, Lars Lilleholt, ikke udvist et minimum af interesse ved de to høringer om 5G, som har fundet sted på Christiansborg. Til den første var han ikke til stede, til den anden kom han med sit entourage, gav en 10 minutters reklametale for 5G og gik igen uden at lytte til de bekymrede tilstedeværende borgere, mens teleindustriens repræsentanter klappede med deres små hænder.

Er en minister ikke repræsentant for borgerne? I et såkaldt repræsentativt demokrati burde alle politikere agere i borgernes interesse. Det er ret indlysende, ikke?

Hvad angår 5G, vil det klæde lokale- og folketingets politikere at lytte til forskere - ikke kun til dem der taler på vegne af industriens interesser, men i højere grad lytte til læger, biologer og fysikere som arbejder uafhængige af industriens interesser og hvis ærinde er bidrag til et fælles bedste – som forholder sig mere kritiske overfor 5G-teknologien og elektromagnetisk forurening.

Konsulenten Poul Noer skriver afslutningsvis:

"Så alle etablerede eksperter på området vurderer altså, at der ikke er nogen umiddelbar risiko ved 5G. Derfor mener vi i Dansk Erhverv også, at det er tid til at tage en dyb indånding og i stedet omfavne de mange, positive muligheder, 5G-teknologien bringer med sig."

Det er vigtigt at lægge mærke til udtalelsen om, at "der er ikke nogen umiddelbar risiko";

Underlig udlægning, når Poul Noer på vegne af Dansk Erhverv så sikkert udtaler sig for 5G. Kunne det udlægges på den måde, så teleindustrien kan undgå at stå juridisk til ansvar overfor de skader på folkesundhed, dyr og planter, der måtte vise sig? WHO, har klassificeret elektromagnetisk stråling som "muligt kræftfremkaldende"

Med hensyn til de forskere, som Poul Noer via Kræftens Bekæmpelse referer til, vil jeg påpege, at der desværre blandt forskere (ligesom folk i konsulentbranchen er et pragteksempel for) findes folk, som ikke bider den hånd, der fordrer dem. Ingen overraskelse der.

National implementering af 5G igangsættes uden nogen form for test i et begrænset geografisk område, hvor mennesker kunne give deres samtykke til at være testpersoner i et 5G - forsøg 24/7. Dette ville kræve at forsøgspersoner blev fuldt informeret om de risici, som langvarig mikrobølgebestråling kan medføre.

Hvor mange personer, på et oplyst grundlag, vil der melde sig til sådan en test?

Elektromagnetisk overfølsomhed er en reel lidelse, som flere og flere lider af. Det er sandsynligt, at jo større koncentration af elektromagnetisk forurening befolkning bliver udsat for, jo større antal af mennesker vil - på et eller andet tidspunk - bukke under for den akkumulerede effekt af stråling. Børn er i højere grad udsat end voksne, givet deres volumen/overflade forhold. Ikke desto mindre findes der allerede WIFI i alle daginstitutioner og skoler...

5G vil, når den er fuldt udrullet, være alle steder i kraftigere form end nuværende 4G, pulserende 24/7.

Hidtil har jeg kun argumenteret i forhold til nogle af de sundhedsmæssige problematikker ved 5G.

Men 5G inkluderer også den totale overvågning og risikoen for absolut befolkningskontrol, som resultat af "the internet of things", men det er et helt anden historie.

Hvis alt dette ikke er et sofistikeret form for overgreb mod egen befolkning, ved jeg ikke, hvad det er.

Publiceret 20 July 2019 10:30