Debat: Uhæderligt svar

Mogens FriisLangs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

DEBAT Der er for så vidt intet nyt i viceborgmester Simon Pihl Sørensens seneste bortforklaring om økonomien i letbaneprojektet i lokalavisen Det Grønne Område som svar til Keld Tannenbergs helt konkrete spørgsmål om, hvor stor en andel LTK skal betale til letbanen.

Behændigt undlader SPS at besvare spørgsmålet ordentligt og redeligt ved at henvise til en ugennemskuelig fordelingsnøgle i procenter, men det var ikke det, der konkret blev spurgt ind til!

En vis væske i min krop er endnu en gang bragt til kogepunktet over dette svar, som ikke er et ærligt svar! Jeg begynder at forstå, hvorfor vælgerne for 4. gang har vendt tommelfingeren nedad med et rekord stemmenederlag for denne politikers adgang til det højeste politiske embede i landet – Folketinget.

For det første lad mig fastslå det rent faktuelle:

Staten har trukket sig ud af letbanesamarbejdet med region og kommuner, inden den er færdigbygget. I loven om anlæggelse af letbanen var det en forudsætning, at staten havde et medejerskab indtil færdiggørelsen, og først derefter ville selskabet gå fra at være et I/S til A/S med region og kommuner som de endelige ejere.

Korrektionsreserven på 30% er allerede opbrugt i projekteringsfasen, og projektet er steget fra oprindelig 4 mia. kr. til lidt over 6 mia. kr. Dertil kommer udgifter for de enkelte kommuner til ledningsomlægninger, som endnu af gode grunde ikke kan opgøres, fordi byggeriet ikke er afsluttet, men det skal dog medregnes i projektet for de enkelte kommuner. Sandsynligheden for, at udgiften bliver voldsom, kan ses af, at det har overrasket politikerne trods advarsler fra flere kompetente fagfolk om, at alle installationer er omfattet af flytningen.

For det andet:

Der er ingen grund til at antage, at projektet ikke vil overskride budgettet. Det er sådan, at der desværre imellem de folkevalgte politikere og entreprenørerne, uanset de indgåede juridisk bindende kontraktlige aftaler, altid bliver åbnet en ”kattelem” for store overskridelser i mia. størrelsen. Det er alm. viden og praksis om offentlige anlægsarbejder i DK, som er med til at fordyre projekterne.

Den såkaldte ”økonomiske skattegevinst” ved merbyggeri langs letbanen vil forsvinde ud til endnu mere udligning ift. den generelle udligningsordning, og kommunerne beholder kun en meget lille andel ca. 1/8 af de mia., der kommer ind i skatter. Dvs. at letbanebyggeriet økonomisk set ikke vil gavne sine egne kommuner, men helt andre kommuner i landet.

Gladsaxe og Lyngby Taarbæk Kommuner kommer til at betale næsten 50% af hele letbanen, og så kan man for min skyld forsøge at bortforklare dette faktum - lige så meget man vil.

Ærligt talt jeg har for længst mistet enhver form for respekt for socialdemokraten Simon Phil Sørensen, men han kommer under alle omstændigheder til at stå til ansvar som kommunens repræsentant for overskridelserne, til letbanen er i drift.

Publiceret 15 July 2019 18:00