Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Formand Gitte Kjær-Westermann svarer på fire centrale spørgsmål i debat om normeringer i vuggestuer og børnehaver

Af
Formand for børne- og ungdomsudvalget

Gitte Kjær-Westermann

DEBAT Kære Gitte og andre forældre, som skriver i DGO med bekymringer om normeringer i øjeblikket.

Det er selvfølgelig aldrig sjovt, når nogen tillægger én motiver, man ikke har. Jeg forstår dog udmærket bekymringerne, og også at tallene giver hovedbrud.

Jeg lytter mig til flere bekymringer i læserbrevene, særligt tre, som jeg gerne vil adressere: hvorvidt vi politikere tager forældrenes bekymringer alvorligt, hvorvidt vi har manipuleret med tallene, og hvorvidt vi har visioner på dagtilbudsområdet.

Tager vi forældrene alvorligt?

Ja, selvfølgelig! Jeg er meget ked af at få skudt i skoen i et af læserbrevene, at jeg’antyder, at forældre lyver og finder på historier’. Den drejning forstår jeg ganske enkelt ikke.

Først vil jeg gerne afklare, at jeg i spørgetiden 29. maj svarer som formand på vegne af et samlet børneudvalg, hvor alle havde haft mulighed for at komme med input til svaret. Og lytter man til det svar, starter vi netop med at anerkende forældrenes engagement, og understrege, at har man dårlige oplevelser som forælder, vil vi gerne vide det som politikere, så vi kan får det undersøgt og handlet der, hvor der skal handles.

Jeg er også ked af at få at vide, at vi negligerer problemet. Der er næppe noget andet udvalg og formandskab, der som fritidspolitikere har sat tid af til at besøge samtlige 53 institutioner i kommunen for netop at gå i dialog med dagtilbuddene og ved selvsyn se, hvordan det står til.

Så det er ikke forældrenes bekymringer, vi ikke anerkender. Vi prøver at forklare, hvilket handlerum, vi som kommune har, og hvordan vi ligger i forhold til andre kommuner, ligesom vi gerne vil holde fast i, at der også foregår meget kvalitet i vores dagtilbud. Det ser vi som rimeligt overfor vores institutioner at påpege. Det er vores perspektiv, ikke en irettesættelse.

Tvister og manipulerer vi tallene?

Nej, men jeg kan godt forstå, at man bliver forvirret som borger, når man præsenteres for forskellige beregningsmetoder fra forskellige interesseorganisationer med hver deres dagsorden. Det er komplekse tal, og der kan nemt opstå misforståelser, som også vi politikere må have forklaret. Jeg vil egentlig hellere tale om indhold og kvalitet end tal, men når man nu anklages for at tviste tallene, er der et par ting, som må afklares, selv om det bliver nørdet.

BUPL skriver selv, at de ikke regner ledere med i normeringen. Det giver god mening, når man med ledere mener ledelsestid. I vores kommune regner vi heller ikke ledelsestiden med i normeringerne. Men vi regner den tid med, som ledere er ansat til at være sammen med børnene og ikke på kontoret.

Vi har en skarp opdeling mellem ledelsestid og børnetid. Vi har mange små institutioner hos os, og her har lederne meget børnetid. I en institution med 20 børn har lederen og souschefen fx tilsammen 26 timers defineret ledelsestid i vagtplanen. Resten af tiden er de pædagoger på gulvet. Som regel er de begge fuldtidsansatte, dvs, tilsammen har de 48 timers børnetid om ugen. I en stor daginstitution med ca. 100 børn har man typisk 50 timers ledelsestid om ugen.

Her er lederen fuldtidsleder med 37 timers ledelsestid om ugen. Institutionens souschef har så 13 timers ledelsestid om ugen og indgår i vagtplanen som pædagog med 24 timer om ugen. Som jeg forstår det, tæller netop de pædagogtimer ikke med i BUPLs beregninger, hvorimod de tæller med i KL’s og VIVEs tal. Det er ikke et forsøg på at manipulere med tallene eller en negligering af de bekymringer, forældrene henvender sig med – det er bare det mest meningsfulde beregning i en kommune som vores med mange små institutioner, hvor lederne typisk har er ansat til at have mange pædagogtimer. Uanset hvilke tal vi bruger – for både BUPls og Vives tal har begrænsninger - er det vigtige dog hvordan normeringerne opleves i hverdagen.

Har vi visioner for dagtilbudsområdet?

Vi er i udvalget helt enig i vigtigheden af visioner. Ud over en meget ambitiøs dagtilbudslov, som vi er i gang med at implementere, har vi fra første møde i udvalget haft den ambition at øge fokus på dagtilbudsområdet i denne periode efter at skolerne har fyldt meget i forrige periode grundet folkeskolereformen. De visioner, der kom ud af det, blev allerede i foråret 2018 præsenteret i DGO. Udvalg og formandskab har som sagt besøgt samtlige institutioner i kommunen fordelt i hele åbningstiden. Og vi har haft en proces, hvor vi, forældre, ledere og personale har været involveret i at udvikle en vision for området, for en sådan skal vi politikere ikke udvikle alene. Den vision blev endeligt vedtaget i foråret 2019, og har bla. leg og nærvær i fokus. Så faktisk vi har både fokus og visioner, men måske er budskabet om det ikke formidlet godt nok eller bredt nok.

Som Radikal vil jeg selvfølgelig allerhelst bare love, at vi sætter normeringerne op, for det ønsker også jeg. Men jeg vil hellere være ærlig end høste lette klapsalver, og jeg kan lige nu ikke love bedre normeringer.

Det kan heller ingen andre politikere i vores kommune, uanset hvor gerne de vil, for vi har store overskridelser af vores serviceloft at forholde os til. Nu får vi se, hvad der åbnes op for landspolitisk, men svaret i spørgetiden 29. maj er ikke udtryk for manglende vilje. Det er udtryk for den virkelighed, vi står i.

Torsdag denne uge havde borgmesteren indkaldt til et møde med forældrerepræsentanter for hvert dagtilbudsnetværk. Formandskabet for Børne- og Ungdomsudvalget var inviteret med. Det var et fint møde, hvor der var fokus på refleksioner over ændrede krav, hvad det er, der sker, for det sker i samfundet som helhed, og hvordan vi kommer videre, sammen, i en ordentlig tone. Det ser jeg frem til. Jeg tog en del noter på det møde, med bekymringer, refleksioner, idéer og ønsker fra forældrene, som jeg vil bringe videre ind til drøftelse i udvalget.

Publiceret 15 June 2019 14:21