DEBAT: Politikere irettesætter bekymrede borgere og forældre

Gitte NygaardFrenderupvej 182830 Virum

DEBAT Når politikkere tvister deres data, så de passer til den virkelighed, de gerne vil have, at vi skal se!

Til spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet d. 29. maj blev politikkerne af en række bekymrede forældre spurgt, om de fx er tilfredse med, at man som forældre kan opleve en voksen til 11 vuggestuebørn til en voksen i LTK’s dagtilbud?

Som svar på spørgsmålene får forældrene en forklaring fra Gitte Kjær-Westermann om, at normeringerne i dagtilbuddene i LTK ifølge KL’s tal næsten lever op BUPL’s anbefalinger.

Et forsøg på en god historie, men Gitte fravælger at udfolde, hvad KL’s beregninger indeholder i sin fulde form.

KL’s tal indeholder det, man samlet set brugte på dagtilbudsområdet i 2017 på følgende poster:

· Den faktiske lønpulje hvert dagtilbud budget fik til at sammensætte en fast normering til dækning af åbningstiden. Altså det direkte samvær med børnene. Samt pædagogerne og medhjælpernes mulighed for forberedelse og planlægning af pædagogikken

· Ledelsestiden

· Den faktiske lønsum der blev brugt til at dække sygefraværet. På dagtilbudsområdet I LTK har man et højt sygefravær.

· Fælles dagtilbuds kursus- og uddannelsespuljer

· Naturpædagoger ansat på naturskolen

· Sprogpædagoger ansat på forvaltningen

· Special vejledningskonsulenter ansat på forvaltningen

· Forskellige centrale puljer med forskellige formål

· Den specialpædagogiske indsats (støttepædagogkorpset)

· Evt. flere poster - det kan man ikke lige udlede af budgettet og KL’s beregningsmodel

De første 3 poster indgår i det enkelte dagtilbuds budget. Men det er kun den første post, man reelt kan bruge som anvisende for hvilken grundnormering, der reelt er tilstede i samværet med børnene i de enkelte dagtilbud dagligt.

Ledelsestiden er jo tildelt til at bedrive ledelse og ikke til at dække den daglige normering: Hvem skal så bedrive ledelsen og sikre, at den pædagogiske kvalitet er i orden?

Forbruget på vikar til dækning af sygefraværet, ferie og kurser osv. Dækker jo kun ind der, hvor der i forvejen er en væk, så det giver ikke flere voksne i den daglige drift.

Jeg må indrømme, det er under al kritik, at I som kommunalbestyrelse og ansvarlige politikkere kan finde på at irettesætte en gruppe borgere og berettiget bekymret forældre i, at de har misforstået det, som de ser, mærker og oplever. Hvor efter at prøve at få dem til at forstå, at det ikke kan passe i forhold til KL’s tal, når I udmærket godt ved, at der i de beregninger indgår en hel masse andet end den reelle normering.

Hverdagen i dagtilbuddene er ikke ok, som den er nu, og den må under ingen omstændigheder blive værre. Vi skal have skabt nogle ordentlige vilkår for børnene og pædagogerne. Hvis pædagogerne skal levere en kvalificeret pædagogik indsats, der lever op til dagtilbudsloven, så skal I som politikkere lytte til os forældre, som bruger al vores kostbare fritid på at råbe jer op – det skylder i vores pædagoger og ikke mindst vores mindste borgere.

Publiceret 12 June 2019 18:00