DEBAT: Lyngby Taarbæk presset af stigende udgifter på velfærd

Henrik Bang, M-KB (EL)

DEBAT Det er ingen hemmelighed at Lyngby Taarbæks økonomi er presset af stigende udgifter til velfærd. I DGO den 21. maj var det på forsiden skolerne det handlede om. På kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj var det med udgangspunkt i en gruppe bekymrede forældre daginstitutioner og normeringer der var i fokus.

I kommunalbestyrelsen er der mange der egentlig gerne vil gøre noget for den kommunale service. Men det såkaldte service loft der forhindrer kommuner i at bruge flere penge på kommunal service selvom man faktisk via skatter har penge i kassen. Af og til henvises også til kommunal udligning (og styring af kommunernes økonomi) der gør at en evt. skattestigning kun vil have begrænset effekt på kort sigt.

Men det overraskende er at de selv samme partier der i kommunalbestyrelsen måske godt kunne tænke sig lidt friere rammer når det kommer til folketinget langt fra har den holdning. Klarest kom det til udtryk fra Venstre og Konservative på valgmødet på stadsbiblioteket for nyligt.

Den stramme styring af kommunernes økonomi skal fortsætte med 0 eller minus vækst. Man får nærmest indtryk af at det egentlig er ganske bekvemt for nogle lokale politikere. De kan både tale for velfærd lokalt og landspolitisk kan de tale for skattelettelser og stram styring. Tingene hænger ikke helt sammen, men måske går det ikke op for vælgerne. Løfter er jo en ting realiteter noget andet.

I Lyngby Taarbæk er problemerne med serviceloftet virkelig kritisk allerede i år. Vækst i udgifter til bl.a. udsatte børn og unge, har forskubbet økonomien. Vi ser ud til at rammen for kommunal service overskrides med 65 mio. kr. Noget kan findes inden for områder – fx beskæftigelse hvor der er tilsvarende mindre udgifter men meget langt fra det fulde beløb.

Enhedslisten vil foreslå at man selvfølgeligt gør maksimalt budgetteknisk for at mindske det beløb vi ligger over loftet. Men 65 mio. er urealistisk. Tilbage bliver et tocifret millionbeløb. Enhedslisten foreslår at vi for i år ikke finder besparelser på servicen men i stedet bruger anledningen til at vise Folketinget urimelige konsekvenser af lovgivningen og på den måde lever op til det kommunale ansvar om at løse de opgaver der er i kommunen.

På den længere bane må de stigende udgifter til velfærd naturligvis indregnes i budgettet – og Enhedslisten er parate til at se på langsigtede løsninger der kan imødegå udgiftspresset. Vi er også parat til at se på begrænsede skattestigninger – men også her må der et pres på for at kommunerne ikke straffes for deres ansvarlighed.

Kort sagt der er brug for sammenhæng mellem den politik der føres i folketinget og de udfordringer for velfærden der er i kommunerne.

Publiceret 12 June 2019 09:00