Den Grønne Legeplads: Hvor fattigt kan det blive?

Ole Mathiesen,Høtoften 20, Virum

Så er Den Grønne Legeplads på Frederiksdalsvej i Virum igen lukningstruet, hvis manaltså kan tro på, hvad der stod i DGO (28.5). Dennefantastiske oase har gennem årene flere gange været i farezonen, nårfantasifulde politikere eller embedsmænd har skullet udpegespareobjekter.

Legepladsen, hvis lige vist ikke findes andre steder i denne forarmede kommune, har gennem mange år værettil fryd og fornøjelse for rigtig, rigtig mange børn – og er det stadig!

Det gælder på privat basis, som for mange institutioner, bådeskoler, børnehaver og vuggestuer.

Ja, legepladsen koster nogetat drive, og ja den har gennem årene haft den luksus, at den var bemandet med personale – endda pædagoger!

Der findes også faciliteter, og de skal jo holdes vedlige, men er det ikke bare til borgernes bedste?

Nu siges det, at man kunne finde på at sælge grunden! Hvad sker der så?

Ja, kommunen får en engangsindtægt, borgerne mister et grønt åndehul uden høje bygninger, og børnene? Ja, de mister jo noget (livs-)kvalitet. Og nåja, så får vi bare endnu en grim, høj bygning a la politigrunden, eller posthusgrunden!

Det der mistes, forsvinder for altid, ogkommer jo ikke igen. Nu er det jo sådan, at kommunen har en halv mia ikassebeholdning. De penge må man angiveligt ikkebruge på nyanlæg, men mon ikke det er tilladt at bruge dem på drift ogvedligehold? Jeg tror det! (Kunne også gælde alle hullerne i vores veje).

Så opfordringen til kommunalbestyrelsen er klar: Brug nogle midler på det borgernære, men hvis I omvendt lukker legepladsen i spareøjemed, så vil det være en skamplet på jeres virke!

Publiceret 06 June 2019 09:00