Michael M. Jørgensen fra Lundtofte Borgerforening.

Michael M. Jørgensen fra Lundtofte Borgerforening.

Debat: Kulturmiljøet i Lundtofte Landsby skal bevares

Michael M. Jørgensen, Formand, Lundtofte Borgerforening

Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk kommune:

Kære kommunalbestyrelse,

I starten af 2018 igangsatte Lundtofte Borgerforening en proces, der skulle resultere i forslag til udvikling af Lundtofte-området fra borgere i Lundtofte. Processen indeholdt åbne sessions med brainstorm, konkretiseringer af forslag og en masse gode diskussioner. Mange fra lokalområdet – både medlemmer og ikke medlemmer – deltog i arbejdet.

Vi er nu klar med en samlet oversigt over Lundtofte Borgerforenings forslag for de to områder, der af kommunalbestyrelsen er valgt som fokusområder efter at helhedsplanen er lagt til side, nemlig Maglebjergvej-området og Lundtofte landsby. Forslagene indeholder tillige ideer og forslag til sikrere og bedre trafikafvikling og fysiske forbindelser. Forslagene er tilsendt alle medlemmer af KMB og er offentligt tilgængelige på www.lundtofteborgerforening.dk/dokumenter-og-links/

Borgerforeningen foreslår blandt andet +100 nye innovative, bæredygtige boliger i topmoderne bofællesskabsløsninger. Både genanvendelse og i det hele taget anvendelse af sunde, bæredygtige materialer kan kombineres med de nyeste boformer. Det kan tilføre Lyngby-Taarbæk kommune og Lundtofte et helt nyt, bæredygtigt og sundt boligkvarter, hvor der tidligere var losseplads. Nye boformer, der samtidig kan anvendes som et levende laboratorium for de nye virksomheder indenfor cirkulær produktion og bæredygtig omstilling, vi forestiller os, skal etablere virksomhed i den resterende del af Maglebjergvej-området.

Sammen med oprensning af det oprindelige vandhul og etablering af LAR løsning, vil der kunne udvikles et nyt rekreativt område tæt på folks bopæl og med adgang for alle i Lundtofte. Der er med forslaget skabt plads til både at kompensere grundejere i omstillingen til anden anvendelse og til at gøre det, der bringer Lundtofte ind i en sundere og mere bæredygtig boligfremtid.

Vi foreslår, at Lundtofte landsbys kulturmiljø i sin fulde udstrækning bevares – det gælder både alle de bevaringsværdige bygninger og de frie grønne områder, som er en del af landsbyforten. Kun ved at bevare helheden beskyttes kulturmiljøet i tilstrækkelig grad. Der bør også stilles enslydende krav om materialevalg og udseende til al fremtidig bebyggelse.

Lundtofte Borgerforening kan og vil medvirke positivt til at skabe grundlaget for det bedste mulige Lundtofte, for landsbyen og for Maglebjergvej-området og vi stiller os til rådighed for forvaltningen og kommunalbestyrelsen i forbindelse med det kommende arbejde med planforholdene her.

Skulle nogen af Jer eller forvaltningen ønske at få gennemgået forslagene eller har spørgsmål til dele af dem, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Publiceret 14 March 2019 08:00