Boliger på forurenet grund

Karl-Henrik BaumLundtofteparken 50, Kgs. Lyngby

DEBAT Forureningen på Lundtoftegårdsvej 150 og 160 (Atlas og Hempel grunden) er så voldsom, at den rangerer som nummer 9 på en DR liste over de mest forurenede grunde i Danmark. Ja, den har nærmest Cheminova status.

Alligevel planlægger man ungdomsboliger og kontorbyggeri på grunden uden at foretage den mindste oprensning. Endsige at afvente regionens kortlægning af forureningen og dens sundheds skadelige virkninger.

Det er faktisk en skandale for forvaltningen og de lokale politikere.

Publiceret 14 March 2019 18:00