35,35,201,206.742737

35,35,201,206.742737

DEBAT: Vi har kun ret til at rejse fredningsforslag

Hans NielsenDanmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk

DEBAT Folketinget behandler i denne måned et forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening sin ret til selvstændigt at rejse fredningssager, som foreningen har haft siden 1937. I Lyngby-Taarbæk Kommune har Naturfredningsforeningen selvstændigt rejst 2 fredningssager nemlig Mølleåfredningen fra Lyngby Sø til Øresund og Ermelundskilefredningen fra Lyngby Sø til Ermelunden.

Fredningssagen for Mølleådalen blev rejst i 1993, fordi Lyngby-Taarbæk Kommune havde ophævet kommuneplanens forbud mod byggeri på Mølleådalens skrænter ved Lundtofte for at tilgodese IBM's ønske om at opføre et stort kontorhus på skrænten ned til Mølleåen. Når vi ikke kunne stole på kommuneplanen, måtte der en fredning til for fremover at beskytte Mølleådalens store værdier i form af natur, landskaber og kulturhistorie. Naturklagenævnet besluttede, at fredningen skulle gennemføres, og det har forhindret en hel række projekter, der ville have forringet Mølleådalens værdier.

Fredningssagen for Ermelundskilen blev rejst i 1996, fordi Lyngby-Taarbæk Kommune ville give Lyngby Storcenter tilladelse til at udvide ud over Fæstningskanalen i Kanalparken, så det ikke længere ville være muligt at genskabe den. Både kommunen og amtet var imod fredningsforslaget, men et enstemmigt Naturklagenævn gennemførte fredningen og besluttede, at Storcenteret ikke måtte udvide i Kanalparken. Uden fredningen ville det ikke være muligt i dag at genskabe Fæstningskanalen fra Lyngby Hovedgade til Helsingørmotorvejen som klimatilpasningsprojekt og dermed skabe det unikke kulturmiljø med vand og opholdsarealer, som nu er på vej.

Vores ret til selvstændigt at rejse fredningssager i Fredningsnævnet har betydet, at vi har reddet både værdifulde naturområder, landskaber og kulturhistoriske anlæg, som kommuner ikke har ønsket at beskytte men at anvende til andre formål - typisk byggeri.

Naturfredningsforeningen har ingen magt, men alene ret til at rejse fredningsforslag på samme måde som borgerne nu har ret til at rejse borgerforslag i Folketinget, hvis der er mindst 50.000 borgere, der støtter det. For Naturfredningsforeningens forslag kan ikke gennemføres, medmindre Fredningsnævnet og nu Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter det, og borgerforslag kan ikke gennemføres, medmindre Folketinget beslutter det. Så hvorfor er det et problem, at Naturfredningsforeningen kan rejse fredningsforslag, når vi ingen magt har til at gennemføre dem.

Publiceret 31 January 2019 18:00