Debat: Ingen succesrig udvikling for Århus Letbane

Thomas Frederiksen, Fmd., LA Lyngby-Taarbæk

DEBAT De bange anelser, vi i LA hele tiden har haft om LTK-letbanen, bliver ikke mindre, når tilhængere fremviser Århus letbane som det gode eksempel for en ”succesfuld udvikling”.

Venstres Henrik Thorsager Andersen har været på inspirationstur for at se nærmere på den Århusianske letbane. Hans konklusion er at: ”De gennemgående nøgleord for den succesfulde udvikling i Aarhus har været samarbejde og respekt for flertalsbeslutninger.” (DGO: 13.11.2018).

Århus letbane har ikke, hverken før eller efter sin etablering, undergået en ”succesfuld udvikling”. Enkelte eksempler er usikkerhed omkring økonomi, massive budgetoverskridelser og forsinket åbning samt diverse trafikale uheld, og endelig manglende adgang for kørestolsbrugere etc.

Århus letbane udviser, på alle måder, det modsatte af en ”succesfuld udvikling” – et eksempel på, hvad der sker, når man vedtager uigennemtænkte store infrastrukturprojekter – og et skræmmeeksempel på, hvad vi kan se frem til i Lyngby-Taarbæk.

Naturligvis skal man respektere flertalsbeslutninger – det hører med til respekten for (lokal)demokratiet - men det gør mindretallets ret til at udtrykke sine holdninger også.

Letbanen er, ganske rigtigt, vedtaget af et flertal i byrådet (det samme flertal som i øvrigt stemte nej til LA´s forslag om en folkestemning), og derefter bør man naturligvis være konstruktiv.

Det er en fordel, hvis et dårligt projekt kan blive mindre dårligt end ellers, men når de store linjer skal tegnes, så er letbanen så ringe et projekt fra starten, at det eneste saliggørende ville være helt at droppe projektet.

Småjusteringer vil nogenlunde svare til, at behandle et åbent benbrud med et plaster. Århus letbane er ikke et lindrende eksempel for os der frygter letbanens komme i Lyngby-Taarbæk. Om føje år vil der formentlig, også i dette tilfælde, skulle mere end almindelig god vilje til for, at betegne LTK-letbanen som udtryk for en ”succesfuld udvikling”.

Publiceret 28 November 2018 17:00