Ved Virum Torv føler mange bløde trafikanter sig utrygge, fordi særligt cyklisterne skal placere sig helt anderledes, end de ellers er vant til i trafikken. Derfor skal rundkørslen ombygges.

Ved Virum Torv føler mange bløde trafikanter sig utrygge, fordi særligt cyklisterne skal placere sig helt anderledes, end de ellers er vant til i trafikken. Derfor skal rundkørslen ombygges.

Virum Torv får ny rundkørsel: "Løsningen vil være mere sikker og håndterer den øgede trafik"

Trafiksikkerheden forbedres ved Virum Torv og på Frederiksdalvej og Grønnevej

Trafik Ny rundkørsel ved Virum Torv, hævede flader i kørebanen og nye muligheder for at krydse Grønnevej og Frederiksdalsvej skal øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området.

"Vi er glade for at kunne forbedre trafikforholdene ved Virum Torv. Den kommende løsning, som er efterspurgt af borgere og handlen i området, vil være mere sikker og samtidig kunne håndtere den øgede trafik," siger Sigurd Agersnap formand for Teknik- og Miljøudvalget, og fortsætter:

"Da Virum Torv blev anlagt tilbage i 1930'erne, var det netop med en rundkørsel i midten. De smukt rundede bygninger på torvet vidner også om den gennemførte arkitektur for torvet som en helhed omkring en rundkørsel. Den genskabes nu i en mere moderne og trafiksikker version."

Helhedsplan klar

Der er udarbejdet helhedsplan for Virum Bymidte med fire overordnede indsatsområder. I den forbindelse har der været afholdt en række borgermøder de seneste år med stort engagement fra handelslivet og borgerne i området. Særligt to indsatsområder har været i fokus: Virum Torv og Frederiksdalsvej.

Det er blandt andet blevet påpeget, at trafikforholdene ikke fungerer hensigtsmæssigt i området. Ved Virum Torv føler mange bløde trafikanter sig utrygge, fordi særligt cyklisterne skal placere sig helt anderledes, end de ellers er vant til i trafikken. Derudover oplever mange borgere også, at Frederiksdalsvej er en barriere, når de skal til og fra stationen.

Kommunen har på baggrund af de mange input fra borgere fået lavet en række droneoptagelser, der viser trafikanternes adfærd i krydset. Derudover har kommunen besigtiget området og fået udarbejdet en trafikanalyse for at finde løsninger, der kan skabe mere trygge forhold. Kommunalbestyrelsen har lyttet til de mange input, og ønsket om en rundkørsel har været trafiksikkerhedsmæssigt vurderet af Rambøll.

Nyt ved stationen

Ud over selve ombygningen af krydset ved torvet er der også planlagt nye tiltag på Frederiksdalsvej ved stationen, for at øge trafiksikkerheden og gøre det nemmere at komme til stationen.

To steder på Frederiksdalsvej - kort før torvet og ved krydsningspunktet fra stationen til Geels Plads - bliver der krydsningspunkter med hævede flader i kørebanen for at skærpe bilisternes opmærksomhed og sænke farten. Cykelstien på den nordlige side af Frederiksdalsvej mellem torvet og stationen bliver dobbeltrettet, så cyklister får bedre mulighed for at krydse vejen, når de skal til og fra stationen.

På Grønnevej ved Engbakken bliver der ligeledes et krydsningspunkt med hævet flade på kørebanen, da det har vist sig, at mange fodgænger og cyklister benytter denne krydsning til stationen. Indretningen af torvets fire hjørner med parkeringspladser bliver ikke omfattet af dette projekt.

Publiceret 31 October 2019 11:05