Familien Haastrup i deres splinternye Hudson på gårdspladsen på Lyngbygård, 1920. Ved rettet sidder Hans Hastrup og ved siden af ses hans svoger Poul Jørgensen. Bag dem sidder Johanne Hastrup med sin søster Karen. Foto: (Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Familien Haastrup i deres splinternye Hudson på gårdspladsen på Lyngbygård, 1920. Ved rettet sidder Hans Hastrup og ved siden af ses hans svoger Poul Jørgensen. Bag dem sidder Johanne Hastrup med sin søster Karen. Foto: (Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens Lokalhistoriske billede:Livet på Lyngbygård

En af de sidste storbondefamilier i Lyngby-Taarbæk var familien Haastrup på Lyngbygård i Bondebyen

Af
Af Mette Henriksen

Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Lokalhistorie Lyngbygård var en af de gamle gårde i Bondebyen i Lyngby. Den lå på hjørnet af Høstvej og Toftebæksvej ved den nuværende brandstation.

I 1908 blev Hans Haastrup forpagter af Lyngbygård, og året efter giftede han sig med Johanne Jørgensen fra Gammelmosegård. Ægteparret Haastrup og deres 5 børn levede på gården fra 1909 til 1956. I 1914 købte de gården og blev proprietærer.

De havde køer, heste og en lille islandsk hest til fornøjelser. De købte som regel to grise om året, som de fordrede op til slagtning til jul. Pengene blev tjent på høsten af de 120 tønder land.

Livet i den store husholdning på Lyngbygård er levende fortalt af Bente Jensen, barnebarn af Johanne og Hans Haastrup. Der var altid meget at gøre med at holde gården og dyrke jorden. Fru Hastrup sørgede for huset og styrede tjenestepigerne og kokkepigen, og hr. Hastrup tog sig af planlægningen af landbrugsdriften.

I 1920 købte Hans Haastrup en Hudson, som familien kørte på søndagstur i, og en gang om året gik turen til Fyn, hvor de tilbragte en uges sommerferie. Den flotte Hudson vakte opsigt, da der stadig mest var hestevogne på vejene.

Selvom Johanne altid havde nok at se til, så fik hun et stort ønske opfyldt, da hun fik tilbudt en rundflyvning i et af flyene fra Lundtofte Flyveplads i 1920. Flyvepladsen lå ved siden af deres marker, og hele familien var kørt dertil i Hudsonen for at overvære flytningen. Især Hans Hastrup var lettet, da hun atter stod på landjorden.

Ægteparret Haastrup solgte gårdens jorder til Københavns Kommune i 1930, men beholdt bygningerne. De fortsatte som forpagtere af jorden til 1940 og blev boende i stuehuset indtil 1956. Derefter købte Lyngby-Taarbæk Kommune bygningerne og indrettede dem til brandstation. I 1961 overtog Falck Redningskorps brandslukningen, og købte ejendommen i 1985.

Publiceret 06 October 2019 11:00