Sportshuset på Ulrikkenborg Allé/Christian X’ Allé fotograferet lige efter indvielsen af boligejendommen i 1935. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Sportshuset på Ulrikkenborg Allé/Christian X’ Allé fotograferet lige efter indvielsen af boligejendommen i 1935. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Lokalhistorie: Sportshuset i Lyngby

I 1935 stod det funklende nye Sportshus klar. Både i udformning og indretning var der ideer hentet fra funktionalismen og tidens kropsideale.

Af
Af Mette Henriksen

Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

I Lyngby-Taarbæk findes flere flotte funkishuse, og et af dem er Sportshuset på Ulrikkenborg Allé 31-35, Christian X's Allé 102 og Johan Wilmanns Vej 4. Boligkomplekset blev indviet den 16. februar 1935 og er tegnet af arkitekterne Einar Rosenstand og Edgar Jørgensen.

Navnet Sportshuset passede fint ind i tiden. I 1930'erne var der kommet en øget fokus på kropskultur og kropsidealet var ”en sund sjæl i et sundt legeme”. Der var derfor indrettet gymnastiksal og omklædningsrum på 3. sal, så ejendommens beboere let kunne gå fra deres lejlighed hen for at motionere.

Det var også den oprindelige plan at etablere tennisbaner på det flade tag, men det blev dog aldrig ført ud i livet, og allerede i 1939-40 blev gymnastiksalen nedlagt. I stedet blev der indrettet to penthouselejligheder med udsigt på toppen.

Funkisbegrebet opstod i 1930’erne, og det handlede om at skabe velfungerende funktionelle boliger i opbygningen af velfærdssamfundet. Mange arkitekter var inspireret af Le Corbusiers hvide, kubistiske huse med stålvinduer, fladt tag og murede altaner eller terrasser på taget, som også gør sig gældende med Sportshuset. Et andet kendt eksempel er Arne Jacobsens boligkompleks Bellavista i Klampenborg.

Tankegangen var også, at det enkelte menneske ikke behøvede så meget plads. For eksempel kunne man med den indbyggede skabsseng næsten helt undvære soveværelsesmøbler.

Publiceret 22 September 2019 11:00