"Vi har en af de bedste musikskoler, som vi både er glade for og stolte over og som har meget stor søgning, og det skal vi også have fremover," siger Mette Schmidt Olsen.

Musikundervisning i spejderlokaler og nedlagte tandklinikker

"Jeg forventer, at forvaltningen ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv vil anbefale, at der bygges én Musikskole," siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen

Af
Pernille Borenhoff

Mette Schmidt Olsen (C) formand for Kultur- og Fritidsudvalget forstår udmærket, at både elever og forældre er frustrerede over den manglende stabilitet i forhold til musikskoleundervisningen.

"Vi er mange, er der frustrerede. Jeg ved, at både forvaltningen og musikskolens ledelse knokler for at finde løsninger både her og nu og i forhold til musikskolens fremtid," siger hun.

Der er sat en række indsatser i gang for at få genhuset Musikskolen. Og punktet er på dagsordenen, når Kultur- og Fritidsudvalget på torsdag i denne uge holder møde.

"Aktiviteterne på Ny Lyngbygaard er for tiden blandt andet genhuset på Stadsbiblioteket. Derudover er kommunen i gang med at istandsætte en ejendom på Rustenborgvej 3, som Musikskolen kan genhuses i i løbet af oktober. Endelig undersøger forvaltningen i øjeblikket muligheden for at opsætte en container til slagtøjsafdelingen. I forhold til Hummeltofteskolen er en del af aktiviteterne pt. genhuset i andre lokaler på skolen. Der arbejdes også her på, at lokalerne er klar til brug igen i oktober. Der er desværre undervisning, som det ikke har været muligt at genhuse," siger hun.

Fremtiden for Ny Lyngbygård er uvis, men ifølge Mette Schmidt Olsen vil forvaltningen i starten af 2020 fremlægge forslag til en permanent fremtidig placering af Musikskolen. Forud vil indgå en vurdering af, om der vil være et rationale i at anvende dele af bygningen igen.

"Jeg forventer, at forvaltningen ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv vil anbefale, at der bygges én Musikskole – i stedet for tre mindre musikcentre som i dag - sammen med den aktivitet der selvfølgelig fortsat skal foregå på skolerne.

Det skal vi så herefter forholde os til politisk om det er den vej, vi ønsker at arbejde videre. Vi har en af de bedste musikskoler, som vi både er glade for og stolte over og som har meget stor søgning, og det skal vi også have fremover," siger Mette Schmidt Olsen.

Publiceret 18 September 2019 12:10