Niels Güntelberg er formand for den nystiftede lokalforening 'Vores Lyngby og letbanen', med det formål, at borgere og forretningsdrivende i fællesskab kan oplyse og blive oplyst om de forhold, alle bliver påvirket af ved etablering af letbanen. Foto: Signe Steffensen

Niels Güntelberg er formand for den nystiftede lokalforening 'Vores Lyngby og letbanen', med det formål, at borgere og forretningsdrivende i fællesskab kan oplyse og blive oplyst om de forhold, alle bliver påvirket af ved etablering af letbanen. Foto: Signe Steffensen

Ny forening vil kæmpe for letbanens succes

'Vores Lyngby og letbanen' vil få det bedste ud af kæmpeinvesteringen

byggeri I forbindelse med, at byggeriet af Hovedstadens Letbane er gået i gang, er den første lokalforening, 'Vores Lyngby og letbanen', nu blevet stiftet i Lyngby.

'Vores Lyngby og letbanen' er en forening drevet af borgere og forretningsdrivende på frivillige basis med det mål at få det bedste ud af den kæmpe investering, det er at bygge letbanen.

De erfaringer, der er gjort i både Århus og Odense, ser ikke ud til at ændre på tilblivelsen af Hovedstadens Letbane, og vi har derfor stiftet 'Vores Lyngby og letbanen' til gavn for borgere og handlen, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Flere lokalforeninger

I første omgang er foreningen stiftet i Lyngby, da det er i Lyngby, de største udfordringer med at skabe gode løsninger for letbanen ser ud til at komme.

Tanken er, at det kan kan bliver en paraplyorganisation med lokalforeninger i berørte kommuner på strækningen Ishøj til Lundtofte.

"Det virker på mange borgere, som om den vedtagne løsning ikke tilgodeser forholdene i Lyngby. Det er 10 år siden, beslutningen blev truffet om at gennemføre et byggeri af en letbane. Der er blevet talt meget om borgerinddragelse og et højt informationsniveau, men selvom der er blevet afholdt informationsmøder, har disse kun afstedkommet flere spørgsmål, end de har besvaret," udtaler formand Niels Güntelberg i pressemeddelelsen.

"Særligt Lyngby bliver hårdt ramt under byggeriet, og når letbanen kommer i drift, hvis der ikke findes rigtig gode løsninger i projektfasen. Borgernes bekymringer, der tæller forhold som økonomi, sikkerhed, plads til linjeføringen samt forhold som den måde, projektet byggeteknisk realiseres på, er ikke blevet imødegået, fortsætter formanden for foreningen i pressemeddelelsen.

Vil sikre mere oplysning

"Rigtigt mange borgere har i gennem tiden forsøgt at få ændret på byggeriet, men som enkeltperson og grundejerforening, er det meget svært at få tilkendegivelser om ændringer og få forbedringer igennem. Derfor er denne forening stiftet, med det formål, at borgere og forretningsdrivende i fællesskab kan oplyse og blive oplyst om de forhold, vi alle bliver påvirket af i forbindelse med etablering og drift af letbanen," siger Niels Güntelberg.

jesl

Publiceret 27 August 2019 08:00