Kaningården, Furesøvej 161, ca. 1965. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Kaningården, Furesøvej 161, ca. 1965. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Kaningården

Danmarks første vaccination blev udført på Kaningården ved Furesøen i 1801.

Af
Af Mette Henriksen

Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Midt i en smuk park i Virum ligger Kaningården, lige ned til Furesøen. Stedet har sit navn fra Frederik den 3.s dronning Sophie Amalie, der ejede Dronninggård og holdt kaniner på en lille ø i Furesøen, som i dag er landfast og kaldes Luknam.

En af betjentboligerne ved Dronninggård blev kaldt Kaninhuset. Huset blev i 1739 solgt fra krongodset til auktionsdirektør Mourids Fischer, som opførte en lystgård på stedet med navnet Kaninholm, senere Kaningården.

I 1779 kom Kaningården til at tilhøre justitsråd Markus Westermann, som udvidede ejendommen til en større avlsgård. Det er formentlig også i hans tid, at den nuværende hovedbygning blev opført.

I 1798 blev Kaningården købt af Frédéric de Coninck. Det var ham, som i 1801 sørgede for, at den første koppevaccination i Danmark blev foretaget på Kaningården og efterfølgende skabte grundlaget for den generelle koppevaccination i Danmark.

Vaccinationen kom til at redde millioner af menneskeliv i Europa. I 1976 ophørte vaccinationen i Danmark, og i 1980 erklærede sundhedsorganisationen WHO sygdommen for udryddet. Kaningården har således haft en vigtig medicinhistorisk betydning.

Kaningården hørte sammen med til Dronninggård frem til 1895, hvor et aktieselskab købte ejendommen for at udstykke jordene. Kaningården blev dog et par år senere frasolgt samlet til proprietær Ibsen, som efterfølgende udstykkede jordene i 1900, hvorved Kaningårdskvarteret opstod.

Hovedbygningen blev købt af grosserer C. J. Christensen, hvis familie ejede frem den til 1932. Det var ham, der i 1906 opsatte den fine mindepladen på gavlen til minde om den første vaccination i Danmark, som blev foretaget her på stedet i 1801.

I 1932 blev Kaningården købt af civilingeniør Karl Løffler, og i 1962 videresolgte han den til Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden 1977 har ejendommen været udlejet til Kollektivet Kaningården.

Publiceret 28 July 2019 11:45