"At kommer hertil er også at træde tilbage til kerneværdien af etnologien," siger Anja Olsen, der er ny museumschef på Rudersdal Museer. Foto: Pernille Borenhoff

Nye tider på det gamle museum

Den nye leder af Rudersdal Museer rækker ud til skoler og lokale aktører i ønsket om, at gøre museerne mere åbne

Af
Pernille Borenhoff

"Det bliver både vemodigt og spændende, når jeg efter snart 16 gode år, må sige farvel til alle mine gode kontakter og venner i Hvidovre, selvfølgelig specielt de mange ildsjæle i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og i Forstadsmuseet, samt i Cirkusmuseet, hvor det hele startede..."

Sådan siger Anja Olsen, den populære og initiativrige museumschef i Forstadsmuseet i Avedørelejren, der 1. maj tiltræder et mindst lige så interessant og krævende job som museumschef på Rudersdal Museer, hvor en række udvidelser og bl.a. et splinternyt museum er under opførelse."

Ovenstående kunne man læse i Hvidovre Avis, da Anja Olsen takkede af.

Nu er det Rudersdal Museer, der får forhøjelsen af den 47-årige etnolog, der er tiltrådt som museumschef for Rudersdal Museer, der dækker over Lokalhistorisk Arkiv, Vedbækfundene og Mothsgaarden. Det er på sidstnævnte sted, at Rudersdal Avis møder den meget smilende og imødekommende chef.

"Som studerende havde jeg studenterjob på Frilandsmuseet og Brede Værk. Det er godt nok 25 år siden, men det er som at komme tilbag til fortællingen om det bedre borgerskab, den floriante tid og bønderne. Og at arbejde her, er for mig som etnolog at træde tilbage til fagets kerneværdi," siger Anja Olsen.

Nyt museum til skeletterne

Anja Olsen har gjort sig mange tanke om, hvordan hun kan være med til at formidle fortællingen om kommunen til kommende generationer. En bunden opgave - og en væsentlig grund til, at hun valgte at lægge billet ind på den ledige stilling - er, at være med til at etablere et nyt museum til Vedbækfundene. I dag er de 7000 år gamle skeletter udstillet på Gl. Holtegaard. Da udstillingen åbnede i 1980'erne var den spektakulær, men siden da er der sket meget på museumsfronten. Og publikum er blevet mere forvente. Der har derfor længe været et ønske om at lave et nyt udstillingssted. Og helst i Maglemosen, hvor de blev fundet.

Nu er muligheden der, fordi Vedbæk fundene i 2019 kom på finansloven og får 8 millioner kroner over en fire-årig periode. Samtidig har Rudersdal Kommune køb en grund ved Henriksholm, hvor et kommende museum skal opføres.

"Jeg er stolt over at få lov til at være med til at udvikle det projekt. Vedbækfundene er en vigtig del af Danmarkshistorien og en brik i fortællingen om hvordan vi blev de mennesker, vi er i dag. Det er mit ønske, at Vedbækfundene får samme status som fx Jellingstene. Noget, som man bare skal se og kende ti," siger hun.

Fokus på børn

Anja Olsen vil gerne række ud til det omkringliggende samfund. Til kirke, kro, lokale borgere, foreninger og skoler.

Og hun har mange visioner for, hvad hun vil med museerne.

En skoletjeneste er på ønskelisten.

"Lærerne er uddannede til at undervise, emn har ikke nødvendigvis den store historiske grundviden. Den har vi, og den skal vi stille til rådighed for skolerne, så børnene kan komme og se, mærke og opleve. Jeg vil gerne gøre historien sanselig," siger hun.

Mothsgården var Matthias Moths landsted og i familien eje fra 1684-1719.

"Han dokumenterede det danske sprog, og i Den Store Danske Ordbog er der faktisk omkring 33.000 henvisninger til hans værk. Jeg elsker sprog og leg med ord og vil gerne dyrke hans sprogunivers i vores udstillinger."

Haven vil også i højere grad end tidligere blive inddraget i udstillingerne.

"Det er et fantastisk sted. Blomsten er der. Den skal bare ud mange flere steder. Jeg vil gerne gøre museerne mere levende og kendt. Men jeg har en stor respekt for,at jeg står på skuldren af de mange dygtige mænd og kvinder, der har arbejdet her tidligere" siger hun.

Mothsgaarden er netop blevet restaureret. Den ene længe har en permanent udstilling, der fortæller om Rudersdal Kommunes kommunens historie de seneste 500 år. I gårdens anden længe er der skiftende udstillinger.

Publiceret 25 July 2019 08:00