Bygningen Ny Lyngbygård huser blandt andet musikskolen.

Bygningen Ny Lyngbygård huser blandt andet musikskolen.

Svamp lukker Ny Lyngbygaard

Kommunen skal nu genhuse blandt andet Musik- og Billedskolen

indeklima Lyngby-Taarbæk Kommunen er på grund af dårligt indeklima blevet nødt til at lukke Ny Lyngbygaard fra 14. maj og frem til, at der er fundet en løsning.

Lukning af bygningen, der skyldes forekomst af skimmelsvamp, vil berøre Musik- og Billedskolens aktiviteter samt øvrige fritidsaktiviteter i huset.

"Vi arbejder på højtryk med hurtigst muligt at finde egnet genhusning til alle aktiviteter. Brugere af huset vil blive informeret løbende i takt med, at der er nyt," skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Baggrunden for lukningen er, at kontormedarbejdere og en lærer fra Musik- og Billedskolen oplevede gener relateret til indeklimaet.

På den baggrund blev der iværksat en gennemgribende undersøgelse af bygningen af Teknologisk Institut. Undersøgelsen viste, at der er skimmelsvamp på et niveau, der kan give sundhedsmæssige gener ved længere tids ophold i bygningen.

Skyldes meget nedbør

Skimmelvæksten er sandsynligvis opstået over en årrække. Der er løbende gjort forskellige tiltag for at udbedre oplevede indeklimaproblemer. Antagelsen er, at skimmelvæksten for alvor udviklede sig i løbet af marts på grund af de store nedbørsmængder.

Skimmelsvamp forekommer både i naturen og i de fleste bygninger i små mængder.

jesl

Publiceret 27 May 2019 07:51