Debat: Sænk hastigheden på Helsingørmotorvejen

John Tefke (K) og Sigurd Agersnap (SF), M-KB

DEBAT Støj påvirker os alle. Faktisk kan støjforureningen være direkte sundhedsskadelig. I Lyngby-Taarbæk kommune har vi flere områder, som er voldsomt støjbelastede. Mere end 28.000 borgere her i kommunen bor i støjplagede lejligheder eller huse. Det skal vi gøre noget ved.

Som lokale kommunalpolitikere, som bor tæt på stærkt trafikerede veje, er vi også påvirkede af støjen. Den kan være voldsomt irriterende, men farligst er den faktisk, når man først lægger mærke til, når den ikke er der. Med 28.000 støjplagede borgere, skal vi i Lyngby-Taarbæk kommune forsøge alt, hvad vi kan for at få Vejdirektoratet i tale og gøre noget ved problemet.

Der kommer mere og mere trafik på vejene, og løsningen er næppe bare nye støjværn. Et af de parametre, som har også betydning for støjniveauet, er farten på vejene. Derfor foreslår vi, at man sænker hastigheden på motorvejene i kommunen. Den støj man udsætter naboerne for, kan være sundhedsskadelig og det er ikke en omkostning, der står mål med den lille tidsgevinst, der er ved at kunne drøne 110 eller 90 km/t igennem Lyngby-Taarbæk.

Vejdirektoratet og staten har ikke løftet opgaven med at reducere støjen, og derfor må vi nu melde os på banen.

Andre hovedstadskommuner, som Gladsaxe, Furesø og Vallensbæk har fremsat forslag om at overdække motorvejene. Også et fint forslag, men også meget dyrere en bare at bede om en nedsættelse af hastigheden.

Derfor vil vi rette henvendelse til Vejdirektoratet med forslag, om farten nedsættes fra 110 km/t fra Klampenborgvej til kommunegrænsen i nord på Helsingørmotorvejen og at hastigheden nedsættes til 70 km/t på Omfartsvejen. Sænkes hastigheden med bare 20 km/t vil det betyde en halvering af støjen. Det vil være til glæde for mange.

Publiceret 02 December 2019 10:30