Cornelius Arendt Skytte Petersen og Oscar Lavér Hummelmose fra 3c på Lyngby Handelsgymnasium er vindere af DM i statistik. Pressefoto

Cornelius Arendt Skytte Petersen og Oscar Lavér Hummelmose fra 3c på Lyngby Handelsgymnasium er vindere af DM i statistik. Pressefoto

Lokale 3.g'ere har styr på tallene: Cornelius og Oscar vinder DM i statistik

Lokale 3.g'ere fra handelsgymnasiet vinder DM i statistik

"Det var fedt at få muligheden for at bruge statistik i en aktuel problemstilling - og så ovenikøbet at vinde DM," siger Cornelius Arendt Skytte Petersen og Oscar Lavér Hummelmose fra 3.c fra Lyngby Handelsgymnasium samstemmende.

De to elever deltog i konkurrencen DM i statistisk for gymnasieelever, der er arrangeret af Innovative Economics, og løb med titlen Danmarksmestre.

Forud for deltagelsen havde grupper i klassen indbyrdes konkurreret om hvilke grupper, der skulle deltage med en problemstilling, der handlede om at analysere klimaindsats og bæredygtig energi i forhold til FN’s Verdensmål.

Det handlede om Danmarks forbrug og anvendelse af bæredygtig energi og i de to elevers opgave med fokus på solkraft i Danmark.

Vinderne kunne i opgaven konkludere, at de to variable som har sammenhæng med anvendelsen af solkraft i Danmark, er, hvor mange husstande, der har solceller, og hvor mange penge det offentlige bruger på klimaforskning.

"Det, der gjorde udfaldet, så vi løb af med sejren, var vores måde at komme til samme konklusion ud fra anvendelse af to statistiske analyser. Desuden sagde dommerne, at vores formidling af matematikken også havde haft stor betydning for vores sejr," udtaler Cornelius og Oscar.

Publiceret 08 November 2019 19:00