Henriette Breum og Søren P. Rasmussen - begge fra Venstre - er modstandere af den affaldsordning, Lyngby-Taarbæk Kommune har undervejs.
Henriette Breum og Søren P. Rasmussen - begge fra Venstre - er modstandere af den affaldsordning, Lyngby-Taarbæk Kommune har undervejs.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Venstre vil stemme nej til affaldsforslag

Den omdiskuterede affaldsordning møder modstand hos Venstre. De vil have en længere høringsperiode

Af Theis Otzen
Den affaldsordning, som efter planen skal indføres i Lyngby-Taarbæk Kommune indenfor de næste par år, får ikke opbakning fra Venstre.

Partiet mener, at kommunen skal lytte til den kritik som flere grundejere har fremført i kølvandet af affaldsplanerne.

”Modstanden mod den nye affaldsordning har været stor, og vi har tænkt os at lytte til borgerne og stemmen nej til de forslag, der foreligger lige nu,” siger Søren P. Rasmussen, der er gruppeformand for Venstre.

Forslaget fra den kommunale forvaltning lægger op til, at grundejere skal have minimum to store affaldsbeholdere stående og muligvis også flere. Disse skal tømmes hver 14. dag.

”Vi er store tilhængere af genanvendelse af affald-men det skal gøres på den rigtige måde så borgerne er med, ellers når vi aldrig målet om procent genanvendelse, og vi er ikke tilhængere af implementering af en løsning, der både er dyrere og dårligere for borgerne,” siger Henriette Breum (V).

Ifølge den kommunale forvaltning er man dog parat til at kigge nærmere på nogle af de kritikpunkter, blandt andet at øge frekvensen for tømning. Men der er dog endnu ikke besluttet noget fra politisk side.

”Vi håber derfor, at vi i teknik- og miljøudvalget kan blive enige om at kikke på en tilfredsstillende løsning fremfor at være for ivrige for at komme i gang og overhøre borgerne. Vi skal sikre en ordentlig høring af grundejerforeningerne og en længere høringsperiode, da der har været alt for meget kritik af den høring, der har været omkring ny affaldsordning," siger Søren P. Rasmussen.

Venstre-folkene vil også have affaldssorteringen under lup.

"Vi vil gerne have grundigere analyse af mulighederne for centralsortering fremfor kildesortering. Ved central sortering bliver borgerne ikke pålagt sorteringsarbejdet, det gøres til gengæld maskinelt så man får en mere nøjagtig sortering og en endnu højere genanvendelsesprocent. Vi ved, at det i Danmark stadig er på et nyt og eksperimenterende stadie-men som vidensby, syntes jeg godt, at vi kan være én af forgangskommunerne”, siger Henriette Breum.

Publiceret: 12. Juni 2014 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere