Lyngby Nordre Mølle (til venstre) set fra Mølledammen, ca. 1905. I midten ses Lyngby Søndre Mølle. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Lyngby Nordre Mølle (til venstre) set fra Mølledammen, ca. 1905. I midten ses Lyngby Søndre Mølle. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Lyngby Nordre Mølle

Gennem tiden har der været kamp om vandet fra Mølleåen, og stridighederne måtte afgøres i fællesskab

Af
Af Mette Henriksen

Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Lyngby Mølle er en af de 9 vandmøller på Mølleåen mellem Furesøen og Mølleåens udløb i Øresund, og her har der været malet korn til mel i mere end 500 år. Nordre Mølle med vandhjulet viser endnu i dag, hvordan kornmøllen så ud i midten af 1800-tallet.

Vandmøllen virker kun, når der er vand nok i Mølleåen, til at vandet kan skubbe det store vandhjul. Møllehjulet kan for eksempel ikke køre lige nu, da vandstanden er for lav efter den varme sommer. Tidligere kunne mølleren lukke for vandet inde i Mølledammen i nogle timer, så der bagefter kom mere kraft på vandet, der drev vandhjulet.

Når møllen arbejdede, kom bønderne kørende med deres kornsække og fik kornet kværnet til grisefoder eller til mel. Nogle gange måtte man vente på, at der var vand nok i mølledammen, til at man kunne bruge vandmøllen. Der kunne således opstå kø, men den der kom først, kom først til mølle.

Det fortælles, at en særlig mandag i 1725 havde mølleren i Lyngby lukket for vandet, og alle hans svende sad på kroen overfor, der hvor Møllebo nu findes. Pludselig kom en smed fra Fuglevad Mølle anstigende og trak krogæsterne ud for at se, at Lyngby Mølle holdt vandet tilbage, så der ikke løb vand videre til Fuglevad.

Sagen blev efterfølgende rejst overfor formanden for foreningen for de 9 vandmøller, som hed Furesø Møllestrøms Interessenter. Det viste sig her, at det var fastelavnsmandag, som normalt var en fridag, så mølleren i Lyngby slap for at betale til bødekassen for at have brudt foreningens regler.

Foreningen var blevet oprettet i 1724, netop med det formål at stoppe slagsmål mellem møllernes folk med i ord i stedet for slagsmål.

Publiceret 12 January 2019 08:00

SENESTE TV