Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Store smil: Så trygge og glade er børnene i skolerne og dagtilbuddene

Gode resultater i brugertilfredshedsundersøgelsen for dagtilbud og skoler igen i år

Det går ifølge en pressemeddelese fra Lyngby-Taarbæk Kommune rigtig godt hos kommunens børn og unge, og forældrene er meget tilfredse med kvaliteten i kommunens tilbud - 89 procent er nemlig tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbudsområdet.

I efteråret er der gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt forældre til børn i kommunens dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber. Overordnet set er den samlede tilfredshed med kommunens tilbud til børn og unge igen i år høj - og cirka på niveau med landsgennemsnittet, konstateres det i pressemeddelelsen.

Tilfreds formand

Den samlede svarprocent er over 70 procent, hvilket giver et godt grundlag for at vurdere forældrenes oplevelse af kvaliteten i dagtilbud og skoler. Det, forældrene er mest glade for og tilfredse med, er personalets evne til at få deres børn til at føle sig trygge og glade - og det er for alle de fire områder, at trygge og glade børn er topscorer.

“Jeg er rigtig glad for, at forældrene fortsat er tilfredse med kvaliteten af kommunens tilbud. Det er et vigtigt nedslag at tage en gang imellem og mindst lige så vigtigt at følge op, de steder det er nødvendigt, så vi også fremad kan sikre kvaliteten,” siger Dorthe la Cour, formand for børne- og ungdomsudvalget, i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen kan deles op i fire dele: dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber, og overordnet set tegner brugertilfredshedsundersøgelsen på alle områder et positivt billede.

På dagtilbudsområdet er 89 procent af forældrene enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Udover personalets indsats for at få deres barn til at føle sig tryg og glad, vurderer forældrene ifølge pressemeddelelsen især samarbejdet med personalet, personalets omsorg og personalets indsats for at udvikle børnenes sociale kompetencer rigtig positivt.

Fagligt niveau

Det samme billede gør sig gældende på skoleområdet, her er 83 procent af forældrene enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole - og også her med vægt på trygge og glade børn samt lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre børnene fagligt.

Tilfredsheden med SFO'erne og klubberne er ifølge pressemeddelelsen også god, her er henholdsvis 80 procent og 71 procent af forældrene tilfredse eller meget tilfredse. Og her er det igen især personalets faglige niveau og deres evne til at få barnet til at føle sig trygt og glad, der scorer højest.

Lokale variationer

De udfordringer, der er, og der hvor forældrene er lidt mindre positive, omhandler de fysiske rammer samt fleksibilitet og valgmuligheder. Dog er hele 86 procent af forældrene til børn i dagtilbuddene tilfredse eller meget tilfredse med prioritering af udendørs aktiviteter og lege.

Der er dog variationer i de lokale resultater, der vil derfor være lokal opfølgning på de enkelte institutioners resultater, og der vil ifølge pressemeddelelsen blive lagt rapporter på de enkelte hjemmesider.jbe

Publiceret: 05. Januar 2018 11:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt