Både danske og internationale borgere i Lyngby-Taarbæk er positivt indstillede overfor et internationalt skoletilbud. Hos Haldor Topsøe mener man også, at det kan være med til at tiltrække dygtige ingeniører.
Både danske og internationale borgere i Lyngby-Taarbæk er positivt indstillede overfor et internationalt skoletilbud. Hos Haldor Topsøe mener man også, at det kan være med til at tiltrække dygtige ingeniører.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Stor interesse for internationalt skoletilbud

En helt ny under- søgelse foretaget af Epinion giver medvind til ideen om et internationalt spor på en af de lokale skoler

Lyngby-Taarbæk bliver et mere attraktivt sted at bo, hvis der etableres et internationalt skoletilbud i kommunen.

Det viser en undersøgelse, som Vidensbyen netop har gennemført i samarbejde med Epinion. Undersøgelsen vedrører behovet for et internationalt grundskoletilbud med undervisning på engelsk og er gennemført blandt mere end 500 danske og udenlandske borgere og ansatte i kommunen. Undersøgelsen er en af de mest omfattende af sin art, der hidtil er gennemført i Danmark.

"Ideen om et internationalt skoletilbud i Lyngby-Taarbæk udspringer af vores Vidensbynetværk for Internationalisering. Det var vigtigt for os, at få lavet en solid forundersøgelse. For en ting er, at de adspurgte synes, at det er en god ide med en international skole, men hvordan skal et sådan tilbud i givet fald se ud, og hvilke krav skal det opfylde? Vi ville gerne have et velovervejet beslutningsgrundlag med udgangspunkt i de reelle behov," siger Caroline Arends Adm. direktør i Vidensby.

International konkurrence

Virksomheder over hele verden efterspørger i stigende grad udenlandsk arbejdskraft. Mange lande arbejder målrettet med at sikre gode forhold for at tiltrække de dygtigste ledere og specialister og her kan et skoletilbud være en vigtig parameter. Hvert år kommer tusindvis af højtuddannede udlændinge til Danmark, tiltrukket af bl.a. spændende job, interessante karrieremuligheder og nye oplevelser som familie. Lokale, internationalt orienterede virksomheder, DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor længe ønsket at kortlægge behovet for et engelsksproget skoletilbud.

Stor interesse

Konklusionen er klar: Der er stor interesse for et internationalt skoletilbud i Lyngby-Taarbæk.

Halvdelen af de udenlandske svarpersoner foretrækker et engelsksproget skoletilbud frem for et dansk og er klar til at sætte deres børn i en engelsksproget klasse, hvis tilbuddet findes lokalt. Hele to tredjedele mener, at Lyngby-Taarbæk i så fald vil blive et mere attraktivt sted at bo. Blandt de personlige kommentarer fremhæver mange samtidig, at danskundervisning skal prioriteres højt i de internationale klasser, da det er nøglen til at danne venskaber og få et aktivt socialt liv i Danmark.

"Vi har ikke bare spurgt de internationalt orienterede virksomheder og internationale borgere, som arbejder i kommunen. Vi har også spurgt de danskere, der bor i Lyngby-Taarbæk, og her svarer 59%, at det er vigtigt for en kommune - og Vidensby - som vores at have et tilbud af den karakter, og det synes jeg er meget positivt. Cirka 20% er endda parate til at sætte deres børn i et internationalt skoletilbud, hvis det fandtes lokalt. Og mange af de internationale forældre lægger udover et højt fagligt niveau også stor vægt på integrationen med danske børn," siger Caroline Arends.

De danske svarpersoner bor i Lyngby-Taarbæk og omegn, og de udenlandske er tilknyttet lokale virksomheder som DTU, Haldor Topsøe, Maersk Drilling og Burmeister & Wain Energy. Undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget for, om der skal etableres et internationalt skoletilbud i Lyngby-Taarbæk – og i givet fald, hvordan det skal se ud.

En vigtig mulighed

Haldor Topsøe ser gerne en international skole i Lyngby-Taarbæk.

"En international skole i Lyngby-Taarbæk kan være med til at tiltrække udenlandske medarbejdere til virksomheden og være med til at fastholde dem her," siger Bente Brobæk, Global Relocation & Mobility Partner i Haldor Topsøe.

"Vi synes, det er meget positivt at kommunen går ind og arbejder for den mulighed. Mange nyuddannede ingeniører kommer alene, men når der er familie med, er det vigtigt for dem, at de kan sætte deres børn i en international skole", siger hun.

Publiceret: 03. Juni 2013 12:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere