Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Staten vil ud: Osmani håber til det sidste på, at letbanen droppes

Mandag morgen skal Lyngby sige ja eller nej til statens ønske om at træde ud af letbaneselskabet

I sidste uge godkendte også staten letbanen, men ikke uden at meddele, at man - for at undgå at skulle betale for fordyrelser af projektet - træder ud af letbaneselskabet. Staten fastholder dog den aftalte økonomiske støtte til projektet.

Dog skal kommunerne godkende statens ønske, og mandag kl. 8.15 holder kommunalbestyrelsens i Lyngby-Taarbæk ekstraordinært møde om sagen.

“Beslutningen i kommunalbestyrelsen på mandag handler ikke om for eller imod letbanen. Sagen drejer sig alene om, hvorvidt staten deltager i anlægsfasen eller om de får lov at udtræde af selskabet,” siger borgmester Sofia Osmani (K).

Læs her om den glæde, som de øvrige letbaneborgmestre har ved godkendelsen af letbanen

Siger samtlige kommuner og regionen ja til at lade staten udtræde, vil letbanen blive anlagt som planlagt, og kommuner og region vil overtage statens forpligtigelser. Siger en elle flere kommuner nej til statens ønske om at udtræde, er det op til staten, om man ønsker at gennemføre projektet som part i letbaneselskabet – eller om man I så fald vil lade projektet falde. Sofia Osmani siger:

“For mig er det værst tænkelige scenarie, at flertallet vælger at acceptere statens udtrædelse og dermed at kommunen overtager en del af statens risiko i anlægsfasen. Lyngby-Taarbæk bærer i forvejen en uforholdsmæssig stor del af udgifterne, og jeg ser ingen grund til at risikoen øges yderligere.”

Publiceret: 01. Marts 2018 11:45
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område