Anni Frisk Carlsen, formand i Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby, Malene Kaab, formand, Lyngby Floorball Forening, og Kate Mau, ansvarlig for motion og sundhed i Ældre Sagen. Foto: Lars Schmidt

Anni Frisk Carlsen, formand i Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby, Malene Kaab, formand, Lyngby Floorball Forening, og Kate Mau, ansvarlig for motion og sundhed i Ældre Sagen. Foto: Lars Schmidt

Så skal der spilles hockey: Floorball for ældre som videnskabeligt forsøg

Lokale foreninger og forskere fra Københavns Universitet starter projektet 'MotionsFloorball' op for borgere over 60 år

Af
Lars Schmidt

MOTION Hvordan påvirker det sundheden, når man starter med at spille den moderne afart af hockey, floorball?

Det bliver nu undersøgt i et samarbejde mellem Lyngby Floorball Forening og Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet.

Og "forsøgspersonerne" er et hold mænd og kvinder over 60 år. Projektet hedder 'MotionsFloorball', og det er frivilligt, om man vil deltage. Man kan sagtens spille på det nye hold uden at være med i forskningsprojektet.

Det er Ældre Sagen, DGI og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby (FIL), som starter floorballholdet op - sammen med den lokale forening, Lyngby Floorball Forening - med forskere fra Københavns Universitet siddende på sidelinjen i Lundtoftehallen, hvor holdet kommer til at træne hver mandag formiddag.

Start 19. november

Holdet starter 19. november, og her står samme forskere klar til at informere deltagerne om forskningsprojektet.

”Vi har startet hold op for gangbesværede ældre, personer med livsstilssygdomme og raske seniorer. Det fantastiske er, at de også kan træne sammen. Vi har erfaring med personer på helt op til 93 år, som har haft stor glæde af 'MotionsFloorball'”, siger Jannik Nilton, forsker ved Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet:

”De foreløbige resultater for mænd i 70-års alderen har vist, at de efter en periode med 12 ugers floorball to gange om ugen i én time forbedrede deres blodsukker- og fedtsyreprofil i blodet. Derudover var der fremgang i styrke og udholdenhed hos deltagerne."

Det er frivilligt at deltage som forsøgsperson, og det er ikke en forudsætning for at spille på holdet, at man deltager i forskningsprojektet.

Først og fremmest handler det om at få flere folk til at spille floorball.

Alle kan deltage

'MotionsFloorball' er en træningsform, som ikke kræver særlige forudsætninger. Alle kan deltage, uanset om de kan løbe eller blot kan gå rundt.

”Vi i Lyngby Floorball Forening er utrolig glade for endelig at kunne tilbyde seniorer 'MotionsFloorball', da vi mener, at sporten kan spilles af alle og med stor glæde. Endnu bedre er det, at vi samarbejder på tværs af sektorer, som forhåbentlig i fremtiden kan føre til endnu flere tiltag. Uden den økonomiske støtte fra Folkeoplysningsudvalget vil projektet desuden aldrig kunne være blevet til noget. Vi glæder os således til at åbne dørene for alle interesserede +60’ere i Lyngby-Taarbæk kommune," siger Malene Kaab, formand i Lyngby Floorball Forening.

Vil gerne fortsætte

Træningen foregår hver mandag fra kl. 9-10 i Lundtoftehallen, og spillerne testes ved en af de første træninger i foreningen og igen efter ca. tre måneder.

"Vi ved fra tidligere forskningsprojekter, at de personer, som deltager, gerne vil fortsætte, når projektet er slut. Det skyldes det sammenhold, som de får. 'MotionsFloorball' har også den fordel, at det kan spilles af alle. Sundheden er vigtig, men kammeratskabet er ganske unikt sammenlignet med løb eller træning i et fitnesscenter. Med dette initiativ i Lyngby får vi mulighed for at forske endnu mere i effekterne af holdspillet," siger Jannik Nilton.

Der spilles korte kampe, og man er kun tre til fem spillere på hvert hold. Det gør, at man hele tiden er med, hvor det sker.

Har man - ud over at deltage i træningen - også lyst til at deltage i forskningsprojektet, så tilbydes man et forløb fra november og frem til februar 2019, hvor man kan blive klogere på sin egen fysiske sundhed.

Udover fysiske test skal det undersøges, hvordan fastholdelsen og træningsdeltagelsen er over en længere periode.

FAKTA

Kontaktinformation: Tilmelding sker ved henvendelse til Lyngby Floorball Forening, Malene Kaab, motion@lyngbyfloorball.dk

Publiceret 08 November 2018 19:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.