“Vi blev godt og grundigt bondefanget af forvaltningen og politikerne, som oprettede fem spor på Engelsborgskolen i 2017,” siger skolebetyrelsesformand, Julie Kock Clausen.
“Vi blev godt og grundigt bondefanget af forvaltningen og politikerne, som oprettede fem spor på Engelsborgskolen i 2017,” siger skolebetyrelsesformand, Julie Kock Clausen.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Skolebestyrelse føler sig bondefanget: "Arrogancen er til at få øje på"

På Engelsborgskolen kan man ikke leve med, at der er skiftende antal spor. Derfor trak man sig fra forsøgsordningen med et fælles skoledistrikt

I skolebestyrelsen på Engelsborgskolen er man glade for, at Lyngby-Taarbæk Kommune er kommet med den løsning, at der skal være to skoledistrikter i kommunen: Ét for Engelsborgskolen alene og ét for de øvrige otte folkeskoler.

For det betyder, at Engelsborgskolen ikke frem over bliver det, som skolebestyrelsesformand Julie Kock Clausen kalder en ’elastikskole’.

Lige så tilfredse, skolebestyrelsen er med løsningen, lige så utilfredse er man med kommunens offentliggørelse af nyheden om, at høringen om de to skoledistrikter nu er i gang.

“Kommunen har meldt ud, at den er ’tvunget’ til at oprette to skoledistrikter, da skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen ikke kan tilslutte sig, at forsøgsordningen med et fælles skoledistrikt fortsætter endnu ét sidste år. Arrogancen er til at få øje på i kommunens pressemeddelelse,” siger Julie Kock Clausen.

Føler sig bondefanget

“Der er ikke nogen, der er tvunget til noget som helst. Den her situation er fremkommet, fordi vores politikere mangler mod til at udleve konsekvenserne af at have et stort skoledistrikt i kommunen,” siger Julie Kock Clausen, der fortæller, at hun har en enig skolebestyrelse bag sig.

“Oprindeligt tilsluttede vi os forsøgsordningen med et fælles skoledistrikt, således at det var muligt alene at oprette fire spor på skolen. Men dér blev vi godt og grundigt bondefanget af forvaltningen og politikerne, som oprettede fem spor på Engelsborgskolen i 2017, således at vi nu har to årgange med fem spor.”

“Så nu må vi leve med pavilloner, økonomiske, logistiske og andre udfordringer i de næste ni år. Vi turde ganske enkelt ikke tage risikoen for at blive bondefanget endnu en gang.”

Vil sikre stabilitet

Julie Kock Clausen understreger, at det aldrig har været skolebestyrelsen ærinde at diktere antallet af spor på skolen:

“Vi ønsker at sikre en stabilitet i antallet af spor – at sikre, at skolen ikke bliver en elastikskole, så skolens kapacitet, fysisk og personalemæssigt, kan planlægges i et flerårigt perspektiv i samarbejde med kommunen.”

Skolebestyrelsesformanden lægger vægt på, at det er vigtigt for skolen og skolebestyrelsen, at de fysiske rammer og antallet af klasser harmonerer.

“Det betyder blandt andet, at det er vigtigt, at de fysiske rammer og antallet af klasser på skolen harmonerer. Kapacitet og elevtal skal stå i et fornuftigt forhold. Derfor har det bekymret os, at Engelsborgskolen har svinget i antallet af spor - altså klasser pr. årgang,” siger hun.

På de fleste trin har skolen fire spor, mens den på to årgange har fem spor, herunder på den nuværende 0. årgang.

“Det har skolens ledelse løst glimrende, men det har store konsekvenser i planlægningen, både for de fysiske rammer, personalemæssigt og logistisk. Derfor arbejder vi som bestyrelse for, at der er stabilitet i antallet af spor. Det sikrer den bedste kvalitet for vores børn,” siger Julie Kock Clausen til Det Grønne Område:

“Strukturen for skoledistrikter i kommunen er et væsentligt element i denne sammenhæng. Kommunen har for at kunne udnytte den samlede skolekapacitet i kommunen bedst muligt ønsket en struktur med hele kommunen som ét skoledistrikt. Dette forsøg blev etableret med virkning sommeren 2016. Som bestyrelsen tilsluttede vi os denne model, da det var kommunens forsikring til os, at det netop ville give Engelsborgskolen den så væsentlige stabilitet i antallet af spor,” fortæller hun:

“Stor var vores undren derfor, da Engelsborgskolen ved sommeroptaget i 2017 alligevel fik en ændring i antal spor - fra fire til fem. Skolen var på trods af forsikringer om det modsatte blevet en elastikskole, hvor man fra år til år kunne ændre antallet af klasser. En virkelighed, som ikke er ønskelig for hverken elever eller personale på skolen.”

FAKTA

Der oprettes to skoledistrikter, det fælles skoledistrikt for de otte skoler og et omkring Engelsborgskolen.

Bor barnet inden for Engelsborgskolens distrikt, så kommer barnet på Engelsborgskolen.

Bor barnet uden for Engelsborgskolens distrikt, er det ikke udelukket for at komme på skolen, da det afhænger af kapaciteten.

Der er plads til 96 børn ved indskrivningen 2018/2019

De generelle kriterier for skoleindskrivning er afstand, (så vidt muligt højst 2,5 km til skole), nærhed (kortest mulige afstand) og endelig søskende (det skal være muligt at komme på samme skole som søskende).

Det nye distrikt ved Engelsborgskolen dannes ud fra, at der er børn nok til tre spor. Det fjerde spor dannes på baggrund af børn uden for distriktet. Årsagen er, at skoledistriktet skal kunne håndtere tilflyttere, da nye børn i distriktet har et retskrav på en plads på skolen.

Publiceret: 13. Oktober 2017 11:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere