“Det er vigtigt, at børnene oplever andre børn i samme situation, som de kan udveksle deres tanker og oplevelser med,” siger centerchef for Center for Social Indsats, Lone Nygaard Jensen. Genrefoto
“Det er vigtigt, at børnene oplever andre børn i samme situation, som de kan udveksle deres tanker og oplevelser med,” siger centerchef for Center for Social Indsats, Lone Nygaard Jensen. Genrefoto
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Skilsmissetilbud afprøves på tre folkeskoler

Tilbud til børn af skilsmisseforældre kan blive udvidet, når man har vurderet behov og effekt af tilbuddet, fortæller centerchef

På Virum Skole, Fuglsanggårdskolen og Taarbæk Skole har skilsmissebørn mulighed for at deltage i skilsmissegrupper, hvor de er i et fortroligt rum sammen med børn i samme situation.

Viser tilbuddet sig at være en succes, kan det udvides til alle Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler. Det fortæller centerchef for Center for Social Indsats, Lone Nygaard Jensen, til Det Grønne Område.

“Vi vil gerne vil prøve konceptet af og vurdere behovet og effekten, før det bliver implementeret på alle skolerne,” siger hun.

Er ikke alene

I forbindelse med budgettet for 2017-2020 blev der afsat penge til en tidlig forebyggende indsats, blandt andet til skilsmissegrupper for børn på de tre skoler, oplyser Lone Nygaard Jensen.

Skilsmissegrupperne forløber hvert forår og efterår, og der er plads til seks børn i hver gruppe, som mødes seks-otte gange.

Skilsmissegrupperne faciliteres af en sundhedsplejerske og en lærer på den pågældende skole.

“Formålet er at give skilsmissebørn et fortroligt rum, hvor de kan dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation. Det er vigtigt, at børnene har et fortroligt rum, og at de oplever, at de ikke er alene om at mistrives, og at det er en naturlig proces, børnene skal igennem i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Det er vigtigt, at børnene oplever andre børn i samme situation, som de kan udveksle deres tanker og oplevelser med,” siger Lone Nygaard Jensen.

Lone Nygaard Jensen fortæller, at det ifølge lovgivningen ikke er en kommunal opgave at sørge for, at folkeskolerne har et tilbud til skilsmissebørn.

“Men i et forebyggelsesperspektiv skal kommunen håndtere børn, der er i mistrivsel og fejludvikling, og i en skilsmissesituation vil kommunen altid have fokus på barnets perspektiv og dermed foretage initiativer, såfremt forældrenes skilsmisse har indflydelse på barnets trivsel udover det der vil være naturligt i forbindelse med en skilsmisse,” siger hun.

Vurderes professionelt

Forældrene skal give samtykke til deltagelsen, oplyser Lone Nygaard Jensen, og inden deltagelsen skal en professionel vurdere om barnet kan håndtere og profitere af et gruppeforløb. Det kan være barnets lærer eller anden kommunal person, for eksempel sundhedsplejersken eller skolesocialrådgiveren.

I budgetaftalen er der ligeledes afsat penge til udvidelse af socialrådgiverordningen på skolerne, hvor børnene kan komme, hvis de har behov for rådgivning og vejledning, som blandt andet kan handle om forældrenes skilsmisse eller andre problematikker i et barns liv, som medfører mistrivsel.

Publiceret: 19. April 2017 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere