Universitetsdirektør på DTU,Claus Nielsen
Universitetsdirektør på DTU,Claus Nielsen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

VIDENSBY: Seks ingredienser til succes

”Et er at ville være Vidensby – noget andet er at være det, men vi er godt på vej,” siger universitetsdirektør Claus Nielsen

opskrift DTU's direktør Claus Nielsen er formand for Vidensbyens bestyrelse og en nøglefigur i etableringen af foreningen. I udgangspunktet havde han selv en vis reservation overfor om ideen kunne bære. Men det kunne den – af flere årsager. Det fortæller han om her:

Hele tanken om Vidensbyen tog vel sit udspring i, at både kommunen og erhvervslivet mente, at der var behov for, at der skulle ske noget nyt.

Vi startede op med en række erhvervsvirksomheder i en arbejdsproces, der umøntede sig i, at man ville prøve at lave en forening, som kunne sætte en ny dagsorden for erhvervsudvikling i området. Selvom mange ville møde et projekt som dette med en skepsis og muligvis en forudanelse om, at det var noget, der ville falde til jorden i løbet af et stykke tid.

Men det gjorde det ikke, for der var en stor samhørighed omkring selve visionen.

Enighed

Vi startede med at se på, hvad der karakteriserede byen, og hvilke muligheder der var. Og det viste sig, at der var mere fælles fodslag end divergerende opfattelser. Det var vigtigt, at der var en konsensus om styrkepositioner og svagheder, om hvor man gerne ville se sig selv hen, for så undgik man, at det blev en politisk kampzone.

Private penge

En anden vigtig faktor for projektet var, at der skulle være en væsentlig finansiering fra privat side. Og at det samtidig skulle være let at melde sig ud, hvis man ikke følte, at man fik noget ud af samarbejdet. Det skulle ikke være et sædvanligt kommunalt finansieret veldædigt initiativ, hvor alle rakte hånden ud, tværtimod skulle det substantielle bidrag komme fra medlemmerne (virksomheder og uddannelsesinstitutioner).

Arbejdskraft

Det tredje har været, at vi fra starten har lagt væk på, at medlemmerne skulle levere arbejdskraft, deltagelse, tid og engagement i en række netværk. Lakmusprøven i netværkene er, at deltagerne får noget ud af det. Hvis netværkene ikke er værdiskabende, så falder de til jorden. Der har vi med stor succes fået lavet en række netværk, der har vist deres bæredygtighed.

Sekretariat

For det fjerde var det vigtigt, at man kom godt fra start med et sekretariat, der skulle have en substantiel funding, så de ikke skulle bruge al tid på ekstern funding, men derimod koncentrere sig om hovedopgaven; at få Vidensbyen op at stå. Og så har vi haft held til at ansætte en dygtig ledelse med kreative og engagerede medarbejdere.

Opbakning

For det femte har der fra starten været en fantastisk tilslutning fra alle byens store virksomheder. Den brede tilslutning betyder, at vi har fået den fornødne volumen. Vi har haft en lang række gode arrangementer, der har været succesfulde. Selv generalforsamlingen er et hit.

På vej

DTU har været igennem en meget markant udvikling de sidste godt 10 år. Universitetet har iværksat et stort investeringsprogram og antallet af forskere og studerende der gerne vil bo nær Campus vokser.

Der er et kæmpe erhvervsudviklingspotentiale i byen, det skal vi have udnytter ved at tiltrække de rigtige virksomheder.

De store udfordringer ligger i, hvordan vi får skabt flere boliger til de studerende og understøtter den voldsomme internationalisering.

Det er også en kæmpe opgave, hvordan man skaber fremtidens handelsby omkring centrum, hvor letbanen giver mulighed for at tænke et stort centrum meget anderledes.

DTU vil gerne være med til at revitalisere byen og trække flere unge til bymidten. Senest er der lanceret et forskningsprogram, hvor byen bruges som en form for eksperimentarium.

Vi er kommet meget langt med Vidensbyen. Men et er at ville være Vidensby, noget andet er at være det. Vi er på vej til det sidste.

/sig

Publiceret: 24. Januar 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere