Jorden på adressen er ved at blive opvarmet med strøm, hvilket gør, at forureningen bliver til damp, som kan suges ud af jorden. Foto: Jesper Berg
Jorden på adressen er ved at blive opvarmet med strøm, hvilket gør, at forureningen bliver til damp, som kan suges ud af jorden. Foto: Jesper Berg
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Risiko for drikkevandet: Regionen renser jord for klor

Der er risiko for forurening af 2.800 Virum-familiers vandforsyning. 13.000 ton jord er nemlig så kraftigt forurenet, at regionen er i gang med at rense den.

I 30 år frem til 1964 holdt en industrivirksomhed til på Kongevejen 155. Her blev der fremstillet maskiner, malkeudstyr og metalvarer, og arbejdet med at rengøre materialerne inkluderede klorerede opløsningsmidler. Nu kryber fortidens synder dog ind på nutiden, da jorden gennem de mange års aktiviteter blev så forurenet, at det nu kan give problemer for drikkevandet i området.

Vandet er ikke forurenet

Derfor begyndte Region Hovedstaden i september sidste år at opremse jorden på adressen, hvilket har givet kraftig trafik med boremaskiner, lastbiler og andet materiel.

“Forureningen findes indenfor det område, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning oppumper vand til drikkevand. Derfor er det vigtigt, at vi får stoppet forureningen i jorden, så den ikke når at sprede sig til grundvandet og ødelægge drikkevandet. Det skal dog understreges, at drikkevandet ikke er forurenet i dag. Vandforsyningen kontrollerer løbende kvaliteten og forbrugerne kan trygt drikke vandet,” fortæller Henrik Østergaard, projektleder i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.

Opvarmer jorden

Region Hovedstaden har tidligere forsøgt at begrænse forureningen i at sprede sig ved at fjerne og efterfølgende rense forurenet vand fra det mest forurenede område.

“Det har desværre vist sig, at anlægget ikke har været effektivt nok til at fjerne forureningen. Vi har derfor undersøgt alternative løsninger til at fjerne forureningen og er kommet frem til, at den bedste løsning er at varme forureningen i jorden væk, da meget af forureningen ligger dybt og under bygninger,” siger Henrik Østergaard.

Jorden er varm i juli

Region Hovedstaden har derfor opstillet et stort anlæg til at fjerne forureningen i jorden. Forureningen fjernes ved at opvarme jorden ved hjælp af strøm. Når jorden er opvarmet, bliver forureningen til damp, der kan suges ud af jorden og renses med aktivt kul. Opvarmningen af jorden skal foregå i fire-fem måneder.

For at beskytte den store kontorbygning på Kongevejen 155 er det nødvendigt at understøbe dele af bygningens fundament. Arbejdet med sikring af bygningen og etablering af varmeboringer og varmeanlæg begyndte i oktober sidste år. Opvarmning af jorden startede i marts og forventes stoppet i juli.

500.000 m3 drikkevand

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet en samlet indsatsplan for, hvordan grundvandet i kommunen skal beskyttes. Et af tiltagene i planen er netop at gøre noget ved forureningen på Kongevejen 155, da forureningen truer drikkevandet ved Dybendal Vandværk i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vandværket oppumper årligt cirka 500.000 kubikmeter vand svarende til omkring 2.800 familiers vandforbrug om året.

“I Lyngby-Taarbæk Kommune er vi rigtig glade for, at Region Hovedstaden vælger at tage hånd om denne forurening. Det er godt at se, at indsatserne overfor de gamle forureninger virker, så vi fortsat kan levere rent drikkevand til kommunens borger,” siger formanden for teknik- og miljøudvalget Mette Schmidt Olsen (K), i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ønsker rent vand fremover

Der er også glæde at spore i Lyngby-Taarbæk Forsyning, der driver Dybendal Vandværk. Inden for kort tid iværksætter forsyningen et større arbejde med at renovere drikkevandsforsyningen, og oprensningen er derfor en vigtig brik i forsyningens fortsatte arbejde med at sikre rent drikkevand.

“Vi har et godt samarbejde med både regionen og kommunen om at beskytte grundvandet. Der har været flere større virksomheder i området ved Dybendal Vandværk, så det er vigtigt, at grundvandet følges tæt. Det drikkevand, vi leverer til vores kunder, bliver nøje overvåget, og vi har ikke konstateret klorerede opløsningsmidler. Det ønsker vi heller ikke i fremtiden, så vi hilser Region Hovedstadens oprensning velkommen,” siger bestyrelsesformand Peter Linde fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Faktaboks

Selv små mængder af klorerede opløsningsmidler kan være årsag til massiv forurening i grundvandet.

I 2017 bruger Region Hovedstaden 144 millioner kroner på at opspore, undersøge og rense forurenede grunde. Heraf går de to tredjedele af pengene til undersøgelse og oprensning af forurening i jord og grundvand.

Publiceret: 10. August 2017 11:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere