Kommunen skal fjerne parkeringspladsen på Cirkusgrunden. Foto: Lars Schmidt

Kommunen skal fjerne parkeringspladsen på Cirkusgrunden. Foto: Lars Schmidt

Redaktørens blog: Rettidig omhu og smidighed i en svær situation

Af
Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

KOMMENTAR For borgere, handlende og forretningsdrivende i det centrale Lyngby må man håbe, at Fredningsnævnet stiller sig tilfreds med at give Lyngby-Taarbæk Kommune det kraftige slag over snudeskaftet, som man har gjort med begrundelsen for at afslå kommunens meget sene ansøgning om at forlænge dispensationen for den midlertidige parkeringsplads på Cirkusgrunden.

I 2016 fik kommunen lov til at etablere den midlertidige parkeringsplads på grunden på hjørnet af Klampenborgvej og Firskovvej, fordi der røg rigtig mange centrale parkeringpladser i forbindelse med byggeriet på Kanalvej.

Eneste betingelse for dispensationen for fredningsbestemmelserne i 2016 var, at kommunen skulle fjerne parkeringspladserne igen, når Kanalvejsprojektet var færdigt - og senest ved udgangen af 2018.

Kanalvejsprojektet blev færdigt sidste år. Men parkeringspladserne blev ikke fjernet. For der opstod et nyt behov for pladserne, da kommunen gik i gang med at forlænge Firskovvvej til Jægersborgvej. I dette byggeprojekt ryger 110 parkeringspladser, og man havde fra kommunens side satset på, at man bare kunne få lov til at beholde pladserne på Cirkusgrunden.

LÆS OGSÅ:

Er der noget, man lærer her i livet, så er det ikke at tage noget for givet. For så mister man det.

Den lærdom havde man bare glemt på rådhuset. Eller også så snorksov man i timen. For det, som Fredningsnævnet har oplevet er 1), at Lyngby-Taarbæk Kommune var ligeglad med at overholde aftalen fra 2016, og 2) at kommunen så ovenikøbet har den frækhed at ansøge om at få dispensationen forlænget - efter at man tydeligt har vist, at man ser stort på de aftaler, man indgår med fredningsmyndighederne.

Nu står kommunen så med håret i postkassen. Og her sidder det fast. Man kan godt anke Fredningsnævnets afslag til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Her har man dog en sagsbehandlingstid på 10 til 12 måneder, og det kan kommunen slet, slet ikke vente på. For virksomhederne i området har krav på de parkeringspladser, der er fjernet på Firskovvej.

Så i denne uge genbesøger man fra kommunens side den dispensationsansøgning, man meget, meget for sent sendte til Fredningsnævnet. Kommunen kommer logrende med hatten i hånden i håbet om, at Fredningsnævnet vil genbehandle sagen - og komme til en helt anden afgørelse. For ironisk nok kan kommunen ikke leve med lange sagsbehandlingstider...

Det skal man nu ikke regne med fra Lyngby-Taarbæk Kommunes side. For afgørelsen er så utvetydelig, som den kan være, og i Fredningsnævnet virker man vrede over, at kommunen "forsætligt" og "i flere måneder" har undladt at overholde den aftale, man indgik i 2016.

Ingen tvivl: Lyngby-Taarbæk Kommune har med en eklatant mangel på rettidig omhu iblandet lige dele klodsethed, naivitet og arrogance samt måske også lidt meget soven i timen skudt sig selv i foden og ikke mindst alle de, der har udsigt til ikke at kunne parkere deres biler i det parkeringshelvede, som det centrale Lyngby er.

Parkeringspladsen på Cirkusgrunden på hjørnet af Firskovvej og Klampenborgvej. Foto: Lars Schmidt

Parkeringspladsen på Cirkusgrunden på hjørnet af Firskovvej og Klampenborgvej. Foto: Lars Schmidt

Fredningsnævnet har helt tydeligt signaleret, at alt, hvad der hedder fleksibilitet, er forsvundet fra behandlingen af denne sag.

Men fleksibilitet og smidighed er altså nødvendigt, kære Fredningsnævn. Uanset hvor klodsede, man har været i Lyngby-Taarbæk Kommune, så er parkeringsproblematikken en gordisk knude, som kommunen ikke kan løse alene. Der skal samarbejdes her - også fra andre instanser og myndigheder.

Kommunen er ved at blive gjort letbaneparat. Og vi taler vel at mærke om dén kommune, som med afstand er den kommune, der pløjes mest voldsomt igennem i de næste alt for mange år på grund af en trafikløsning, mange, rigtig mange i kommunen rent faktisk slet ikke ønsker. Kommunen har været løsningsorienteret, fjernet vejvæsenets plads og åbnet Firskovvej til Jægersborgvej for at få trafikken til at flyde.

Ja, kommunen har klokket noget så grundigt i det. Og ja, Naturfredningsforeningen her i byen har en meget emsig formand, der slår ned på alt, der rør sig. Havde formanden ikke klaget, så havde Fredningsnævnet ikke opdaget, at kommunen ikke havde holdt sin aftale. Så begge parter har jo sovet i timen, og det må åbne for en smidig løsning, hvor man mødes på midten. Det må være en formildende omstændighed, at kommunen er på vej ind i nogle meget svære år. Og derfor bør fredningsmyndighederne altså være lidt mere large og forstående. Alt andet er latterligt.

Det Grønne Områdes redaktør, Lars Schmidt

Det Grønne Områdes redaktør, Lars Schmidt

Publiceret 13 March 2019 18:00