Redaktørens kommentar: Hvor længe må man lade stå til på bostedet Chr. X's Allé?

Af
Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

KOMMENTAR Dumt spørgsmål. For man må naturligvis aldig lade stå til. For når man lader stå til, koster det. Det går ud over nogen.

Ikke desto mindre er det lige præcis, hvad der er sket på Bostedet Chr. X's Allé. Man har ladet stå til, selv om de pårørende til bostedets beboere igennem meget langt tid har gjort opmærksom på en lang række meget alvorlige problemer.

Mangel på vedligeholdelse og udvikling af færdighederne hos bostedets autistiske beboere, en ledelsesstil baseret på frygt, stort sygefravær hos personalet, for mange vikarer, samarbejdsvanskeligheder med forstanderen, manipulerede mødereferater.

Listen over alvorlige problemer, man har set igennem fingre med, er lang

Samtidig med, at man både på bostedet og i forvaltningen nærmest ignorerede de bekymringede pårørende, sendte man nyhedsbreve ud om, hvor godt det egentlig gik på bostedet.

I dette forår blev situationen tilspidset så meget, at Pårørenderådet valgte at trække sig. Det skete i slutningen af maj. For et halvt år siden.

Rådet gik heldigvis af på en måde, som kunne høres og ses. Man skrev brev til politikerne, til borgmesteren og kontaktede Det Grønne Område, som skrev om sagen.

Og så måtte forvaltningen jo sætte en undersøgelse i gang. Der var lige som ikke nogen vej uden om længere.

Det blev en intern undersøgelse. Sådan en en slags undersøgelse, hvor man kigger sig selv i kortene.

Og ja, ganske rigtigt: Undersøgelsen kom frem til helt andre konklusioner end dem, Pårørenderådet kom med: Bostedet har en tilgængelig ledelse, der har skabt en anerkendende kultur, hvor medarbejderne kan give udtryk for deres meninger og følelser om deres arbejdsplads.

En noget anderledes beskrivelse af forholdene, der af de pårørende beskrives som "management by fear".

Heldigvis tog politikerne i socialudvalget ikke til takke med den interne undersøgelse, hvor forvaltningen rensede sig selv og bostedets ledelse for beskyldningerne. Nej, man satte en pårørendeundersøgelse i gang. Og her var kritikken ikke overraskede sønderlemmende.

Først nu er der så begyndt at ske noget.

Forstanderen er omplaceret i et nyt job i kommunen. En stilling som psykologisk konsulent har man givet en leder, der beskyldes for "management by fear". Den detroniserede leder af bostedet har dog fået lov til at blive - til store protester for de pårørende.

Man leder nu efter en ny forstander.

Tilbage står desværre et forløb, som vi i dag ikke kender de fulde konsekvenser af.

Man har ladet stå til, undladt at handle på forhold, som ifølge de pårørende har stået på i årevis.

Hvordan det har påvirket beboerne ikke at blive udviklet, ved vi ikke meget om lige nu.

Hvordan forvaltningen ikke har valgt ikke at have fokus på beboernes udvikling, er svært at forstå. Og det er slet ikke til at forstå, at man har kunnet se igennem fingre med den alvorlige kritik, der har stået på så længe. Gør man også det andre steder?

Publiceret 27 November 2018 19:00