Redaktørens kommentar:

Har politiet helt givet op over for indbrudstyvene?

Af
Af Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

Indbrudskurven ser ud til at være knækket, så antallet af anmeldte indbrud igen falder efter flere år, hvor det er gået den forkerte vej. Og det er jo fint. Omvendt: Et godt stykke over 400 indbrud her i kommunen på et år er ikke fint. Og det er slet, slet ikke fint, at ikke engang 0,8 procent af de anmeldte indbrud opklares.

For det er det, der er status. Så lad os ikke varme os for længe ved, at indbrudskurven er knækket. Der er masser af politiarbejde, der skal gøres, før borgerne igen kan føle sig trygge i deres hjem.

For mens antallet af anmeldte indbrud er faldet på landsplan, er antallet steget støt i Nordsjælland siden 2009. I Nordsjælland - det “rige” Nordsjælland - er der meget at komme efter for tyvene. Og der er flere nemme ofre: Godt gemte villaer, hvor tyvene kan arbejde i fred.

Det er godt, at kurven er knækket. Men antallet af indbrud i private hjem skal meget, meget længere ned.

Fire gange om året holder politiledelsen i Nordsjælland kredsrådsmøde med borgmestrene i kredsen. Her fortæller ordensmagten om omfanget af blandt andet indbrud - og om indsatsen. Og her kan borgmestrene markere deres synspunkter og pege på nødvendige, lokale indsatser. Det har især borgmestrene i Gentofte og Hørsholm gjort. Aktindsigter viser, at de to seneste borgmestre i Lyngby i hvert fald på indbrudsfronten ikke har brugt sin taletid siden 2012.

I efteråret 2016 oprettede politiet en særlig enhed, som skal dæmme op for indbrud og tricktyverier - to yderst borgernære kriminalitetsformer.

Det er fint, at politiet har en taskforce. Det er et godt signal at sende. Men hvor mange af politiets ressourcer får den taskforce egentlig? Og hvor meget nytter det?

For at bruge en underdrivelse af de store, så er det altså forsvindende få af de rigtig mange indbrud her i kommunen, der fører til opklaring og domsafsigelse. Groft sagt 0,73 procent af de anmeldte indbrud i Lyngby-Taarbæk fører til dom.

I perioden 2009-16 blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt i alt 3.549 indbrud her i kommunen. Der blev rejst 181 sigtelser - og kun dømt 26. Ja, det er ikke en tastefejl. 26 domme blev der afsagt.

Der er forbehold gemt bag tallene, for eksempel at dommene ikke nødvendigvis er givet for indbrud samme år, og at flere personer kan dømmes for samme indbrud. Men desuagtet taler tallene deres helt tydelige sprog.

Skal man dømme efter disse tal, kan det tyde på to ting: Enten er politiet ikke dygtige nok til fange forbryderne og skaffe borgerne deres ejendele tilbage. Eller også har ordensmagten helt givet op over for indbrudstyvene.

Vi tror ikke et øjeblik på, at politiet ikke er dygtige nok til efterforskning. Men man kan sagtens få på fornemmelsen, at politiet godt kunne trænge til noget så banalt som flere ressourcer, så man kan løfte opgaven med at passe på borgerne og deres ejendele lidt bedre end, hvad tilfældet er i dag.

Som så meget andet her i samfundet skal vi nu nok belemre os på, at også det med indbrud skal vi selv sørge mere for. Vi skal barrikadere os, købe dyre alarmsystemer og overvågningsudstyr, mærke vores ejendele, betale mere og mere i forsikring. Og stadig ikke føle os sikre.

Naturligvis skal vi som borgere være fornuftige og kloge og selv tage vores del af ansvaret.

Men kan man fra politisk side her i Lyngby gøre noget mere, skubbe lidt mere, åbne munden og stille krav til politiet?

Og hvad med politiet? Man gør sikkert meget, men gør man det rigtige? Er man nok tilstede på patruljer i de ramte områder? Er man fra politiets side selv tilfredse med en opklaringsprocent på under 0,8? Eller vil det være en idé at få opklaret en hel del flere indbrud, så indbrudstyvene på egne kroppe kan begynde at lære, at forbrydelse ikke betaler sig. Lige nu er det ét stort, tag-selv-bord.

Publiceret 16 January 2018 13:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV