Redaktørens kommentar:

Det tegner godt for det politiske klima i Lyngby

Af
Af Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

Skal vi igennem fire års ørkenvandring og grøftegravning mere, fordi de lokale politikere ikke kan enes - og fordi de ikke kan lade gammelt nag ligge for at komme videre for kommunens bedste? Det vides ikke. Og man skal jo aldrig sige aldrig her i Lyngby. Er det tilfældet, at vi skal ud i fire års opslidende ævl og kævl, vil det næsten ikke være til at bære. Men det ser ikke sådan ud. For sidste uges konstituering tegner altså virkelig lovende for det politiske klima i de næste fire år. Ser vi på, hvordan formandsposterne for de seks stående udvalg under kommunalbestyrelsen blev fordelt, kan vi konstatere, at det tegner lyst. Og at forudsætningen for en nedtoning af blokpolitikken bestemt er til stede. Konservative kunne på grund af partiets meget flotte valg have sat sig på fire af de seks formandsposter. Socialdemokratiet kunne tage sig af de to sidste. Og gjorde det. Men Konservative og borgmester Sofia Osmani var large i forhandlingerne og viste vilje til at føre en så bred politik som muligt. Konservative afgav nemlig tre af de fire udvalgsformandsposter, partiet egentlig var berettiget til. Og det havde partiet slet ikke behøvet. Og man må sige, at borgmesteren og hendes parti var pænt extra large, for den ene af formandsposterne gik til en af borgmesterens største kritikere, den tidligere borgmester Søren P. Rasmussen og partiet Venstre. Dét havde Konservative og Sofia Osmani altså slet ikke behøvet. Konservative nærmest udraderede den borgerlige koalition uden om Venstre og skadede samtidig Venstre betydeligt. Signalet fra vælgerne var, at man bestemt ikke ønskede Venstre ved roret. Man ønskede ikke den hastige udvikling, som Venstre står for. Og man ønskede ikke den konfrontatoriske retorik, som Venstre har været eksponent for i de seneste fire år - kulminerende i valgkampen. Sådan kan man i hvert fald godt tolke valgresultatet. Men i stedet for at stille sig op og hovere over sin blændende og overbevisende sejr valgte borgmesteren at inkludere sin største modstander og dermed give Venstre og Søren P. Rasmussen en formandspost. Det tegner altså godt. Blot må vi håbe, at Venstre griber bolden og får den til at arbejde, så vi får en periode, hvor det bliver samarbejde og konstruktivitet, der bliver kodeordene i det politiske arbejde i den nye kommunalbestyrelse. Naturligvis skal Venstre ikke rulle rundt i overgivelse. Politik handler om holdninger, og Venstre skal da - som de øvrige partier - have lov til at mene det, partiet nu mener om dette og hint. Men det er fint, at kommunalbestyrelsens andet borgerlige parti nu er med ved bordet. Kigger man konstitueringen lidt dybere i øjnene, kan man konstatere, at i udvalgene afgiver Konservative ikke magt. Der er syv pladser i hvert af de seks stående udvalg. I fire af udvalgene sidder Konservative på tre pladser. Og i de resterende to har man absolut flertal med fire pladser. Det er i kultur- og fritidsudvalget og i teknik- og miljøudvalget, hvor rigtig mange beslutninger omkring den praktiske håndtering af letbanebyggeriet skal træffes. Konservative har afgivet formandsposter og den økonomi, der ligger i vederlagene til posterne. Men man har ikke afgivet magt. Spændende bliver det at se, hvordan Sofia Osmani og Konservative så vil bruge magten. Og dele den. De indledende øvelser tegner lovende. Rammerne for et helt bredt, politisk samarbejde i kommunalbestyrelsen er lagt. Nu er det så op til både den politiske ledelse og til alle partierne at arbejde inden for de rammer. Udgangspunktet er godt. Og lad nu julefreden sænke sig over byen.

Publiceret 08 December 2017 11:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV