Redaktørens kommentar:

"En sådan handlekraft pga. borgerutilfredshed er ikke noget, vi ser til dagligt"

Af
Af Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

Det var jo nærmest uundgåeligt, at kommunalbestyrelsen valgte at omstøde det, der mere og mere lignede en afmagtsbeslutning. Nemlig at bøje af for presset fra Engelsborgskolens skolebestyrelse og se stort på beslutningen om, at der kun skal være ét skoledistrikt i kommunen.

På sit møde i oktober valgte kommunalbestyrelsen at lave to skoledistrikter, så Engelsborgskolen i princippet fik sit eget skoledistrikt.

Konsekvensen af denne beslutning ville umiddelbart blive, at Engelsborgskolen fra næste skoleår skulle have fire 0. klasser og Lindgårdsskolen tre.

Men så begyndte balladen.

For en anden og mere håndgribelig konsekvens af beslutningen ville blive, at Engelsborgskolens eget skoledistrikt frem over stort set kun ville omfatte områderne syd for Nybrovej.

Og det ville efterlade mange familier i en uholdbar situation. Familier, som har købt bolig meget tæt på Engelsborgskolen i sikker og klar forventning om, at deres børn kunne komme på skolen. Så i stedet for at have få hundrede meter til skole, frygtede de, at de nu må ud på en større - og mere farlig - omvej for at komme i skole.

En læser fortalte i Det Grønne Område, at familien med beslutningen kunne risikere at sende deres drenge på cykel på den “parodi af en cykelsti”, der er under viadukten ved Jernbanepladsen. Eller også må familien anskaffe sig en bil og afsætte rigtig meget tid hver morgen for at komme igennem Lyngby i bil.

Mens modstanden hos beboerne i området voksede, og mens kommunalvalgskandidaterne begyndte at blande i debatten, begyndte de toneangivende partier i kommunalbestyrelsen at vakle.

Afmagtsbeslutningen kom under pres. Voldsomt pres. Så meget pres, at man fra politisk hold valgte at slå lyttebøfferne ud og høre godt efter. Og handle i en rygende fart.

Her skal vi ikke helt underkende betydningen af timing. Betydningen af, at der er kort tid til kommunalvalget.

For det har fået politikerne til at ryste på så meget på hænderne, at de på en måned omgør en vigtig beslutning.

En sådan handlekraftighed på baggrund af borgerutilfredshed er ikke noget, vi sådan ser til dagligt.

Det er faktisk en yderst sjælden foreteelse, og når vi så tænker timingen ind, er det jo ret ejendommeligt egentlig, at politikerne er så bange for vælgerreaktionen, at de rent faktisk lytter til det, borgerne siger. Og ændrer på en dårlig beslutning.

I den forbindelse er der ikke noget mere nemt end at ironisere over den nye beslutning og politikernes frygt for vælgerne. Det er nemt at latterliggøre politikerne i denne sag.

Men er det rimeligt?

Nej, det er det ikke.

For ret beset har kommunalbestyrelsen jo gjort det, som forventes og som efterspørges: Man har lyttet. Man har handlet. Og gjort det i en fart.

Kommunalbestyrelsen har handlet klogt ved at ændre sin beslutning, for lige pludselig får sagen om skoledistrikter og overfyldte skoler en form for langsigtethed ind, som den slet ikke havde, da den første beslutning i sagen blev truffet for en måned siden.

Ved at lave en midlertidig løsning med fem spor på Engelsborgskolen vindes der tid, så forvaltning, politikere, skoler og skolebestyrelser sammen kan strikke en løsning sammen, der ikke behøver at blive omgjort de næste fire år...

Børn, forældre og medarbejdere er bedst tjent med permanente løsninger, og det har politikerne nu lovet, at man vil komme med i første kvartal af 2018.

Så må vi så bare håbe, at den nye kommunalbestyrelse bruger årets første tre måneder fornuftigt. Og ikke ændrer den beslutning, som den gamle kommunalbestyrelse traf i sidste uge.

For så vil det med tydelighed vise vælgerne, at beslutningen blev ændret af frygt for vælgernes reaktion til kommunalvalget.

Det var klogt at bøje sig for presset, lytte og handle. Det vil være endnu mere klogt af den nye kommunalbestyrelse at holde fast i beslutningen. Vi holder øje. Også med, om den nye kommunalbestyrelse lytter til borgerne - også når der ikke er valgkamp.

Publiceret 07 November 2017 11:00

Det Grønne Område nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Det Grønne Område
SENESTE TV