Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Redaktørens kommentar: Tiden er moden til whistleblower-ordning

Af Lars Schmidt, redaktør, Det Grønne Område

Hvad gør man som medarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis man er vidne til magtmisbrug, ulovligheder, uetisk og forkert adfærd? I dag har man den mulighed, at man kan gå til sin nærmeste chef, sin chefs chef, et af de såkaldte MED-udvalg eller fællestillidsrepræsentanten og rapportere uregelmæssigheder.

Men hvad gør man, hvis man som medarbejder ikke har mod på at følge ovenstående kommandovej?

Man kan råbe systemet op med de konsekvenser, dét kan have. Man kan gå til pressen. Eller man kan tie helt stille og lade uregelmæssighederne fortsætte.

For Lyngby-Taarbæk Kommune har - lige som størstedelen af kommunerne i Danmark - ikke nogen whistleblowerordning, hvor man anonymt og dermed uden risiko kan melde ulovligheder og misbrug ind.

Valget har medarbejderne selv truffet. Det skete senest i 2013, hvor man diskuterede en whistleblowerordning. Her mente man fra medarbejderside, at der i systemet var muligheder nok, hvis man havde noget at indberette.

Men måske det er mere aktuelt i dag med en sådan ordning?

Ikke - og det vil vi gerne sætte tyk streg under - at vi herfra mener, at der overhovedet er noget at indberette i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er slet ikke det, som denne kommentar handler om. Den er ikke skrevet for at mistænkeliggøre kommunen, men fordi det er så vigtigt at tale ytringsfrihed.

For ytringsfriheden for offentligt ansatte er mere under pres nu end tidligere. Således også ude i kommunerne. Det har både forskningen og ombudsmanden fastslået. Og det har man gjort ud fra opgørelser foretaget fra årene 2006 frem til og med 2016.

“Det er gået fra slemt til værre,” siger lektor Rasmus Willig, RUC, til Ritzau og fastslår, at det i dag er “ret risikabelt at ytre sig”.

“Det er et stigende problem, at offentligt ansatte, der bruger deres grundlovssikrede ret til at udtale sig om forhold på deres arbejde, oplever, at deres karriere derefter går i stå, eller at de kommer til en kammeratlig samtale, eller at de bliver fyret,” siger lektoren til Ritzau.

Når nu der er sagligt belæg for at konstatere, at offentligt ansattes ytringsfrihed er blevet begrænset hen over årene, vil det måske være en rigtig god idé atter at tage spørgsmålet om en whistleblowerordning op - også i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Region Hovedstaden har sig en whistleblowerordning. Formålet med ordningen her er, at regionens medarbejdere trygt kan indberette viden eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder uden at skulle frygte for ansættelsesmæssige konsekvenser.

Og det er ikke regionens egne folk, som bedømmer, om indberetningerne skal undersøges nærmere. Det er tværtimod et privat advokatfirma, som modtager og vurderer indberetningerne - og som administrerer den hjemmeside, som medarbejderne kan indberette uregelmæssigheder på.

En uvildig instans er garanten for, at medarbejderne kan føle sig trygge i ansættelsen, hvis de indberetter hændelser, der ikke tåler dagens lys.

Men medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune har jo selv sagt nej dengang for mere end tre år siden, da whistleblowerordningen sidst var på tale. Og ifølge fællestillidsrepræsentanten vil man - helt uforståeligt - sige nej igen i dag.

Så hvorfor dog gøre noget som helst væsen ud af det nu?

Fordi tiderne har ændret sig. Fordi ytringsfriheden er værd at stå vagt for. Fordi en whistleblowerordning er nødvendig, hvis blot én medarbejder føler sig utryg ved at indberette uhensigtsmæssigheder. For samme medarbejder vil højst sandsynligt tie med sin viden, og det vil betyde, at uhensigtsmæssighederne fortsætter.

Men skal det virkelig være op til medarbejderne at træffe en sådan beslutning? Er det ikke mere en sag for kommunens ledelse, som skal tage ansvar her - i stedet for at gemme sig bag medarbejdernes 'ønske' om ikke at have en whistleblowerordning?

Og når nu flere lokale politikere i Lyngby-Taarbæk i dagens avis ikke afviser en sådan ordning, er det måske ved at være på tide at få den på dagsordenen igen?

Publiceret: 15. Februar 2017 10:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere