Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Redaktørens kommentar: Rigtig godt, at der nu tages fat på de ældre

Af Lars Schmidt, redaktør, Det Grønne Område

Det ser ud til at være et udtryk for dobbelt god timing, at økonomiudvalget nu har besluttet at sætte en analyse af ældreområdet i gang.

Beslutningen er en udløber af debatten, om der skal ansættes flere ledere eller flere medarbejdere på ældreområdet, og ambitionen fra politikernes side er løbende at ville kvalificere og udvikle indsatsen over for de ældre.

Det er jo godt, for det er der mange, der bliver glade for.

For det synes at være helt påkrævet, at der tages politisk stilling til, om den service, kommunen yder over for sine ældre i dag, også er den service, man vil yde i morgen.

Og - her kommer den ene del af den gode timing ind: Det vil være rigtig fint, hvis politikerne vil gøre borgere og vælgere den store tjeneste at tage stilling i god tid inden kommunalvalget til november.

I denne uge sætter Det Grønne Område fokus på brugen af vikarer i stedet for faste medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjemmene.

Og det er så her, at anden del af den gode timing kommer ind. For de ældre borgere og deres pårørende, konsekvens-eksperterne, som vi har talt med, synes bestemt ikke, at det er en god idé. Og det er lidt af en underdrivelse. For det synes påkrævet, at der sker noget på området. Og det gør det dog heldigvis også.

På det nye plejehjem på Chr. X's Allé, får en 89-årig kvindelig medborger “lov til” at ligge så længe i sin seng, at hun ikke når at deltage i de aktiviteter på plejehjemmet, som gør hende så godt - og som hun dagligt glæder sig så meget til. For denne borgers vedkommende er resultatet, at hun både føler sig utryg og angst. Ud over at være ærgerlig over at gå glip af det, som skaber liv og glæde i hendes ellers så forudsigelige dagligdag.

At skabe sådanne følelser hos borgerne er helt sikkert ikke en ambition hos politikerne. Derfor er det godt, at sager som denne kommer frem, så beslutningstagerne kan se konsekvensen af deres beslutninger.

Vi har også været hjemme i privaten hos en ligeledes 89-årig borger, en mand, som fortæller, at han siden nytår har haft besøg af præcis 57 forskellige hjemmehjælpere. Han har styr på antallet, fordi han noterer navnet ned, hver gang der kommer en hjemmehjælper, som ikke har været hos ham før.

Borgeren er i og for sig ganske tilfreds med den pleje, han modtager. Men det er yderst problematisk for ham at skulle omstille sig, hver gang han møder en ny person i døren.

Heldigvis er politikerne opmærksomme på problemet. Man vil gerne kontinuitet i hjemmeplejen. Og brugen af eksterne vikarer er mindre, selv om det stadig er på et højt niveau.

Det er et højt sygefravær, medarbejdere på ferie, afspadsering og uddannelse, der gør, at kommunen inden for området i 2016 brugte 3,5 procent af de samlede lønudgifter på eksterne vikarer - mod 4,9 procent i 2015.

Men en tilbundsgående analyse af hele området er påkrævende nødvendig. For der bruges også mange interne vikarer.

For hvorfor bliver medarbejderne inden for ældreområdet syge? Er det stress- og arbejdsrelateret? Hvordan? Er de flere syge her end i de kommuner, vi sammenligner os med? Er der mange timer, der skal afspadseres? Flere end normalt? Hvorfor? Er de ekstra arbejdsbyrder, der kræves, med til at skabe stress og sygdom?

Der er rigtig mange ting, der kan og skal undersøges i sådan en analyse. Og det kommer jo helt sikkert også til at ske. Det interessante er, hvordan politikerne reagerer på analysens resultater. For hvor meget vil man fra politisk hold egentlig kvalificere og udvikle ældreområdet. Er dagens niveau det niveau, som også skal gælde frem over?

Hvor meget politikerne mener, at der skal ske forbedringer, får vi at se under efterårets budgetlægning. Her får de i hvert fald mulighed for at vise lidt vilje - hvis de lader penge og handling følge med de mange ord, der helt sikkert bliver sagt.

Men vi skal også holde lidt hånd i forventningerne, for kommunernes muligheder for at ændre på rammerne er ikke så store. Skal der satses ét sted, skal der oftest skæres tilsvarende andre steder. Vil og tør politikerne det for at kvalificere og udvikle ældreområdet yderligere? Medmindre altså at analysen viser, at alt er i sin fineste orden...

Publiceret: 17. Maj 2017 14:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere