Curt Købsted(DF): “Hvad sker der, når man åbner huset?”
Curt Købsted(DF): “Hvad sker der, når man åbner huset?”
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Politisk bekymring for prisen på ’nyt’ rådhus

Venstre og DF ønsker, at en privat investor overtager rådhuset og lejer det ud til kommunen

En renovering af Lyngby Rådhus var en del af valgkampen for snart fire år siden og kan meget vel havne lige nøjagtigt det samme sted i løbet af næste år.

For med flertallets beslutning om at sætte tre mio. kroner af til det indledende arbejde til en stor og omfattende renovering og udbygning af rådhuset er der lagt i ovnen til lidt af et déjà vu.

Venstre og Dansk Folkeparti synes nemlig, at de planlagte 226 mio. kroner, som en sammenlægning af rådhuset og administrationen i Lyngby Storcenter koster, er for dyrt.

I stedet ser hellere, at en privat investor overtager rådhuset, og at kommune lejer sig ind, hvilket svarer til den løsning, som Venstre gik til valg på for fire år siden.

Ifølge oplysninger fra Lyngby-Taarbæk Kommune vil beløbet dog være tæt på at være helt det samme, hvad enten man vælger den ene eller den anden løsning. Forskellen på de to forslag er finansieringen.

"Løbet løbsk"

"Vi er bestemt ikke imod at samle de to rådhuse. Det kiggede vi på i sidste periode. Men ser vi på udgiften, er den efterhånden så høj, og der er tilmed risiko for, at den bliver højere, så vi må altså trække i håndbremsen," sagde Henriette Breum (V), da kommunalbestyrelsen behandlede sagen.

Til Det Grønne Område siger Venstres gruppeformand, tidligere borgmester Søren P. Rasmussen:

"En samling af administrationen på én adresse vil spare penge og sikre et bedre samarbejde på tværs af kommunen. Jeg har modtaget meget kritik for dette ønske, og inden valget kaldte Sofia Osmani vores forslag for et prestigeprojekt," siger han:

"Vi forslog dengang at bruge 60 mio. kroner på projektet. Nu er prisen løbet helt løbsk og er oppe på 226 millioner - eller en kvart mia. Dette beløb svarer til over 45.000 kroner pr. kvadratmeter, og det er alt for dyrt samtidig med den enorme risiko, kommunen tager. Det kan meget let blive meget dyrere. Ligeledes vil medarbejderne skulle sidde så presset, hvis de alle skal sidde i det eksisterende rådhus, at det vil være dårlige arbejdsforhold."

Henriette Breum (V): “Der er en risiko for, at beløbet bliver højere.”
Henriette Breum (V): “Der er en risiko for, at beløbet bliver højere.”

Professionel bygherre

Venstre ønsker, at en professionel bygherre etablerer og bygger en samlet administrationsbygning omkring det eksisterende råd.

"En privat vil sikre, at det bliver gjort bedst og billigst," siger han:

"Ligeledes vil vi udnytte den byggeret, der ligger bag rådhuset, inden for de muligheder, fredningen giver for at sikre et godt og moderne rådhus med indtægter til kommunen for disse byggeretter."

Søren P. Rasmussen (V): “Inden valget kaldet Sofia Osmani vores projekt for et prestigeprojekt.”
Søren P. Rasmussen (V): “Inden valget kaldet Sofia Osmani vores projekt for et prestigeprojekt.”

Finansierer selv

Borgmester Sofia Osmani afviser, at økonomien bag den renovering og ombygning, der nu sættes i gang, er løbet løbsk.

"Når det nye projekt på papiret kan synes dyrere, er det, fordi vi er gået bort fra en OPP-model, hvor en privat bygger for kommunen, der derefter lejer sig ind. Det gamle projekt var estimeret til 225 mio. kroner, men kommunen skulle kun have 66 mio. op af kassen," fortæller hun til Det Grønne Område:

"Til gengæld ville vi også fremover have haft en husleje på over 10 mio. kroner årligt. Da vi har en solid kassebeholdning, giver det bedre mening at finansiere projektet selv og spare huslejen. Samtidig tog det tidligere projekt ikke højde for den fredning, vi har fået af rådhuset. En fredning, der betyder, at renoveringen bliver dyrere."

Simon Pihl Sørensen (S): “Det er helt åndssvagt, hvis vi ikke kan samle os om det her.”
Simon Pihl Sørensen (S): “Det er helt åndssvagt, hvis vi ikke kan samle os om det her.”

Kvartalsvis opfølgning

Indtil rådhuset står færdigt vil projektets økonomi blive fulgt tæt, så det netop ikke løber løbsk, fortalte Sofia Osmani, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen får en melding på økonomien hvert kvartal.

Det var Liberal Alliances Anne Jeremiassen tilfreds med. Hun ønskede ellers, at kommunen ville sælge rådhuset.

"Jeg er glad for, at der bliver kvartalsvise afrapporteringer. Der er en tendens til, at sådanne ting vokser lige så stille, så det vokser sig over hovedet," sagde hun.

Jakob Engel-Schmidt (V):

"Det er fornuftigt med den skarpe budgetkontrol og opfølgning. Vi vil i Venstre være konstruktive i den fremadrettede proces, men også have den bekymring, som mange retter."

En af de bekymrede er Enhedslistens Henrik Bang:

"Rådhuset skal renoveres, og det skal ikke gøres privat. Men jeg er stærkt betænkelig ved det økonomiske træk, der er tale om her. Vi startede på 69 mio., og nu hedder beløbet 226. Det er ikke, fordi jeg ikke er tilhænger af, at man handler. Jeg ville heller ikke være modstander af et budget på 226 mio. hvis det var beskrevet fornuftigt – hvis jeg kunne se, hvad det egentlig indeholder. Det kan jeg forstå, at man skal sjusse sig frem til."

Dansk Folkepartis Curt Købsted var ikke sikker på, at 226 mio. kroner vil være nok:

"226 mio. er mange penge. Når man tænker på det her hus, hvad vil der ske, når først man får det åbnet? Er man sikker på, at det er beløbet for at få det renoveret? Er man sikker på, at der ikke kommer ekstraudgifter, når man åbner en ældre bygning? Det går nok som med mange andre ting: Det bliver dyrere end forudset."

Henrik Bang (EL): “Jeg er stærkt betænkelig ved det økonomiske træk, der er tale om her.”
Henrik Bang (EL): “Jeg er stærkt betænkelig ved det økonomiske træk, der er tale om her.”

I hundrede år

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) plæderede for, at hele kommunalbestyrelsen burde stå samlet bag fornyelsen af rådhuset.

"Det her handler om et hus, der skal stå i hundrede år. Altså, kapitalsime er således indrettet, at nogen skal tjene penge i den anden ende, og det er der ikke noget ondt i. Men det giver ikke nogen mening at lade private drive det, for vi har masser af penge," sagde han - og fortsatte:

"Vi skal se på helheden i Lyngby. Det er vi nødsaget til. Vi er også nødsaget til at gøre ting i faser.

Vi kan ikke være det bekendt længere. Der er ikke noget musik i at lave en privat løsning. Vi har pengene. Det er helt åndssvagt, hvis vi ikke kan samle os om det her. Det forstår jeg ikke."

Men det kunne man ikke, samles om det.

Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, LA, SF og Dorthe la Cour. Enhedslisten undlod at stemme, mens Venstre og DF stemte imod.

Jakob Engel-Schmidt (V): “Det er fornuftigt med den skarpe budgetkontrol”
Jakob Engel-Schmidt (V): “Det er fornuftigt med den skarpe budgetkontrol”
Anne Jeremiassen (LA): “Jeg er glad for, at der bliver kvartalsvise afrapporteringer. Der er en tendens til, at sådanne ting vokser lige så stille, så det vokser sig over hovedet.”
Anne Jeremiassen (LA): “Jeg er glad for, at der bliver kvartalsvise afrapporteringer. Der er en tendens til, at sådanne ting vokser lige så stille, så det vokser sig over hovedet.”
Publiceret: 26. December 2016 11:45
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere