Frem til 29. september er planen for udviklingen af Lundtofte i høring. Arkivfoto: Lars Schmidt
Frem til 29. september er planen for udviklingen af Lundtofte i høring. Arkivfoto: Lars Schmidt
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Omdiskuteret plan for Lundtofte sendt i høring

Frem til 29. september er planen for udviklingen af Lundtofte i høring - 9. september afholdes der borgermøde om planen

Den meget diskuterede plan for den fremtidige udvikling af Lundtofte skal endnu engang diskuteres, efter kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planen i høring.

Venstre foreslog, at relevante parter inviteres til en gennemgang og muligheder for at fremsætte ønsker, inden planen sendes i høring. Planen var også i høring sidste år, hvilket resulterede i 21 høringssvar blandt andet om boligfortætning, erhvervsudvikling, trafik, byggehøjder, grønne områder og landsbymiljø. De resterende partier stemte imod Venstres forslag.

Partierne havde efterfølgende flere bemærkninger til beslutningen.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Birgitte Hannibal (UP) finder det afgørende, at “der nu gennemføres en helhedsplanlægning med massive kommunale investeringer i Lundtofte”, og at “der sikres et grønt bælte i den sydlige del af Lundtofteparken, og et byggeri, der er mindre end end 28 meter på Atlasgrunden”.

Desuden mener samme partier, at alternative forslag til det foreslåede fem-etagers P-hus på 12.500 m2 ved Lundtofte-afkørslen skal undersøges, for eksempel underjordisk parkering, og at “Lundtofteparkens udvikling er spørgsmål, der er afgøres af beboerne”.

Venstres ønsker

Konservative var enige i alle disse forslag, men ønsker intet P-hus uanset størrelse.

Venstre havde følgende bemærkninger: Parkeringshus nord for Lundtofte-afkørslen skal droppes, byggeri i de grønne områder nord for Lundtofteparken skal droppes, ikke mere byggeri i det grønne bælte mellem Lundtofteparken og Atlasgrunden, højden på Atlasbyggeriet skal reduceres i højde, men man ser gerne, at området bag butikstorvet i Lundtofteparken udvikles med boliger, og at byggeriet i Traceet ud for Lundtofteparken maksimalt må være tre etager.

Venstre ønsker desuden ikke boliger i erhvervsområdet pga. mulige udfordringer i forhold til støj, men ser gerne, at det tidligere Danisco Flexibel kan omdannes til ældreboliger, Medborgerhuset bevares som medborgerhus og udvikles som mødested og ungdomsaktiviteter, når værkstederne flyttes op på skolen. Venstre ønsker, at stisystemet udbygges. Hele planen skal trafikvurderes, inden den kan vedtages. Og de gamle gårde i området skal genetableres og eventuelt gerne anvendes til boliger. Nybyggeriet skal desuden arkitektonisk passe ind i lokalområdet.

Høringen løber fra 29. juni til 29. september. Enhedslisten ønskede, at høringen ikke foregik hen over sommeren.

Forslag eller kommentarerer skal sendes en mail til helhedsplanlundtofte@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Der holdes i øvrigt borgermøde lørdag 9. september kl. 10-14 på Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1.

Publiceret: 12. Juli 2017 11:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
ERROR: Macro disqus is missing!