Jan Skyum undrer sig over at man i nogle provstier får begravelsen gratis, hvis man er medlem af Folkekirken, mens man i andre herunder Lyngby-Taarbæk selv skal betale.

Jan Skyum undrer sig over at man i nogle provstier får begravelsen gratis, hvis man er medlem af Folkekirken, mens man i andre herunder Lyngby-Taarbæk selv skal betale.

Borger: Hvorfor er der kun gratis begravelser for nogle af folkekirkens medlemmer?

I Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der ikke rabat på begravelsen for folkekirkens medlemmer, men i Fredensborg Provsti, er det en gratis omgang

Af
Signe Steffensen

I nogle provstier giver folkekirken en klækkelig rabat til sine medlemmer, når de skal herfra. I Fredensborg provsti har man valgt at gøre det gratis at blive bisat eller begravet. Det er selvsagt ikke hele regningen til bedemand og kiste, men det at få gravet et hul til kisten eller urnen, sænket den i, og dækket den til igen. En handling, der på Lyngby Park Kirkegaard koster omkring 3500 kroner, hvis der er tale om en kiste og godt 1200, hvis der er tale om en urne. Hertil kommer kistegrav til 3720 kr. eller urnegrav til til 1250.kr. Priser der i øvrigt lige nu er til debat i forbindelse med de aktuelle budgetforhandlinger.

Årsagen til, at man i Fredensborg nu har valgt at tilbyde folkekirkens medlemmer, gratis begravelse skyldes, at økonomien i provstiet blev vurderet så god og stabil, at der var råderum til det. I Fredensborg anslår man, at det kommer til at koste 1,2 millioner kroner om året, som skal tages fra provstiets budget.

"Der skal være fordele for medlemmerne af folkekirken, ellers kan de jo ikke mærke forskel," har formand for Grønholt Kirke og medlem af provstiudvalget i Fredensborg Egon Frandsen tidligere udtalt til Ugebladet Hørsholm .

Fredensborg Provsti, der omfatter kirkerne i Kokkedal, Karlebo, Nivå, Humlebæk, Fredensborg, Hørsholm og Rungsted er det første provsti på Sjælland, der tilbyder folkekirkens medlemmer denne fordel.

Men i Lyngby provsti de ingen planer om at indføre ”gratis begravelser”.

Ikke drøftet i Lyngby

I Kongens Lyngby Provsti har man slet ikke drøftet muligheden. Det gør provstiudvalget, ifølge provst Eigil Saxe, kun hvis de modtager en skriftlig henvendelse og foreløbigt har han kun modtaget en enkelt mundtlig henvendelse i sagen.

”Vi driver kirkegårdene efter gældende lovgivning, der betyder, at driften skal hvile i sig selv. Vi skal ikke samle et overskud sammen,” siger Provst Eigil Saxe.

Derfor stiller han også spørgsmål ved, om den model man kører i Fredensborg, overhovedet er lovlig. Såfremt den er, og man skulle indføre et lignende tilbud i Lyngby-Taarbæk på nuværende tidspunkt, ville det ifølge Eigil Saxe betyde, at man skulle sætte kirkeskatten op for at finansiere den løsning.

”I Lyngby -Taarbæk er det ambitionen at holde kirkeskatten i ro, og de indtægter vi får ind, bliver brugt på løn, vedligehold og kirkelige aktiviteter,” siger provst Eigil Saxe.

Derfor er der umiddelbart ingen udsigt til, at der er rabat på begravelser for folkekirkens medlemmer i Kongens Lyngby Provsti.

Men det er faktisk lovligt for kirkerne at give tilskud til begravelse af Folkekirkens medlemmer. Kirkeministeriet henviser i den sammenhæng til ”Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster”, hvor der står, at kirken til folkekirkemedlemmer må yde tilskud til erhvervelse og fornyelse af gravsteder og gravning og tilkastning af grave. Mens taksterne til pleje og vedligeholdelse af gravsteder skal svare til omkostningerne.

Hvorfor er der forskel?

Jan Skyum bor i Lyngby, og det er ham, der har gjort opmærksom på sagen, han synes rent principielt, at det er mærkeligt, at der er forskel på, hvor meget man skal betale for en begravelse alt efter hvilket provsti man tilhører.

Faktisk mener han, at rabatordningen er rigtig god, for selvom han ikke selv har slidt meget på kirken, så synes han stadig, at man kan vær én god kristen, og at kirken betaler for begravelsen ville være en god service efter at han har betalt kirkeskat hele livet.

Han har nu ingen planer om selv at skulle benytte sig af tilbuddet lige foreløbigt.

Men det kunne ske, at der var andre, der havde. Og han holder fast i det økonomiske aspekt. For hvad med de borgere, der ikke selv har pengene til at betale.

” Hvis afdøde ikke selv kan betale, så sendes regningen til kommunen, og i en tid hvor kommunen mangler penge, så er det da et oplagt sted at spare,” siger Jan Skyum Jensen.

Ydermere, så tror han, at det ville være en god reklame for medlemskab af folkekirken, og måske i sidste ende betyde, at færre melder sig ud.

Begravelseshjælp

Lyngby-Tarbæk Kommune har de sidste 3 år (2016-2018) i gennemsnit haft en årlig udgift på 1,391 mio. kr. til begravelsesstøtte, men her er det selvsagt kun en mindre del, der går til selve begravelsen, ligesom det heller ikke er opgjort, hvor mange af de udbetalte kroner, der er gået til medlemmer af Folkekirken.

Og generelt kan det være svært at komme med generaliseringer, når det handler om økonomi i forbindelse med bisættelser og begravelser.

Arne Hansen er bedemand i Begravelsesservice og han bekræfter, at der er store forskelle på, hvad en begravelse koster fra sogn til sogn.

”Taksterne er fastsat af menighedsrådene, og der kan sagtens være store forskelle fra Glostrup til Lyngby-Taarbæk,” siger Arne Hansen.

Ud over Fredensborg i Nordsjælland, så har både Svendborg, Midtfyn og Faaborg provstier, der tilsammen har 68 kirker, gjort det gratis at få et gravsted og selve gravkastningen er også gratis.

I Vejle Provsti, der dækker 32 kirker, forventer man at indføre gratis begravelser som medlemspleje fra årsskiftet 2020.

Medlemsfordele

Det samme mener Jan Skym Jensen da også, at man bør gøre i Kongens Lyngby Provsti og derfor har han ny sendt et skriftligt forslag til formand for provstiudvalget Lars Heilsen i håb om at udvalget vil se på sagen.

"For mig er kirkegårdsdriften en helt central folkekirkelig opgave. Jeg har betalt min kirkeskat hele mit voksne liv, og jeg mener, at der skal være medlemsfordele for os, der er medlem af folkekirken, og som betaler kirkeskat," siger Jan Skym Jensen.

Annette Nordenbæk, der er kontorchef i Helsingør Stift medgiver, at det kan være vanskeligt, at finde rundt i Folkekirkens økonomi.

Men reglen er, at der indenfor det enkelte provsti skal være ens takster for alle sogne, mens der godt kan være forskel på taksterne mellem provstierne.

I forhold til driften af kirkegårdene er opkrævningen for begravelser også afhængig af om det er en kommunal kirkegård eller om den er ejet af sognet. I Lyngby-Taarbæk Kommune er både Lyngby Parkkirkegård og Sorgenfri Kirkegård kommunalt ejet. Så her er det altså kommunen, der opkræver penge for begravelsen.

Men uanset, hvem, der opkræver regningen, så mener, Jan Skyum Jensen fortsat, at det må være kirken, der betaler, så der gælder den samme rabat for alle folkekirkens medlemmer.

Publiceret 08 September 2019 10:00