Vandbrud som dette er lette nok at opdage. Det er de skjulte lækager, der er problemet - og som er skyld i stigningen af vandtab i kommunen.

Vandbrud som dette er lette nok at opdage. Det er de skjulte lækager, der er problemet - og som er skyld i stigningen af vandtab i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Forsyning vil stoppe stort vandtab fra utætte rørledninger og starter i Virum

I første omgang undersøges ledningsnettet for utætheder, og Lyngby-Taarbæk Forsyning starter i Virum.

Af
Lars Schmidt

Selv om de kan være voldsomme, er de store brud på vandledningerne til at have med at gøre. Det er straks værre med de utætheder, der er rundt omkring på rørledningerne. Vandet siver, men ingen ved rigtigt, hvor det siver fra. Og hvor voldsomt det er.

Vandtabet i Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet så stort de senere år, at man i Lyngby-Taarbæk Forsyning nu har besluttet at sætte en række tiltag i gang, som skal nedbringe vandtabet. For vandtabet er steget mere end, hvad der kan forklares med de kendte vandbrud, der har været.

Derfor undersøges undersøges ledningsnettet for skjulte utætheder ved hjælp af lækagesøgningsudstyr. Forsyning starter i første omgang i Virum, og det bliver her i juli måned.

"Vi skal nedbringe vandtabet væsentligt. Derfor indleder vi i juli et projekt i Virum, hvor vi med hjælp fra avanceret lækagesøgningsudstyr skal lokalisere utætheder på ledningsnettet," fortæller Arne Rokkjær, der er projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Vandtabet kan både ske i de fælles ledninger og i rørene ind til de enkelte husstande.

En del af vandtabet kan forklares med alderen på vandledningerne. Mange er mellem 50 og 100 år gamle og dermed over landsgennemsnittet. I 2018 var vandtabet på godt 13 procent. Det skal nedbringes betydeligt de kommende år, fastslår man hos forsyningen.

Også resten af nettet

Men forsyningen har ikke helt de penge, der er nødvendige til en full scale renovering af ledningsnettet, fortæller formanden.

"Drikkevand er en vigtig ressource, som vi skal passe godt på. Det har vi ikke været gode nok til, og derfor er bestyrelsen i gang med at udvikle en ny strategi, hvor vi med flere initiativer får reduceret vandtabet. Første initiativ er lækagesporingen, og jeg glæder mig til resultatet i Virum. Det vil vi bruge, når vi udvider til resten af ledningsnettet," siger Peter Linde, formand i Lyngby-Taarbæk Forsyning:

"De senere år har vi udskiftet så mange vandledninger, vi kunne inden for den økonomiske ramme, vi har haft. Men hvis vi for alvor skal nedbringe antallet af brud, skal tempoet sættes i vejret. Det kræver, at vi får udvidet den økonomiske ramme, der fastsættes af Forsyningssekretariatet. Derfor skal vi i dialog med sekretariatet om en forhøjelse. For ord og strategi gør det ikke alene. Det er et langt træk at få lagt nye rør i jorden. Vi kommer til at betale for det, uanset hvornår vi laver det, så helst hurtigst muligt."

De skjulte lækager

Det er firmaet Leif Koch, der kommer til at stå for undersøgelsen af ledningsnettet.

Med avanceret lækagesøgningsudstyr måler og opsporer man skjulte lækager.

"De store ledningsbrud opdager vi hurtigt, men de små lækager og utætheder er mere problematiske, da vandet siver ned i undergrunden uden at efterlade spor. Men selv mindre lækager kan blive til store mængder vand, og derfor ser vi frem til undersøgelsen”, forklarer Arne Rokkjær.

Leif Koch indledte arbejdet 1. juli, og det vil vare cirka tre uger for denne første etape.

Undersøgelsen vil fortrinsvis foregå i dagtimerne, men der kan forekomme aktivitet i aften- og nattetimerne, da det avancerede lækagesøgningsudstyr kan have svært ved at måle, hvis der er meget støj fra omgivelserne.

Selve arbejdet vil ifølge forsyningen ikke give de store gener for beboerne. Dog kan det være nødvendigt at lukke kortvarigt for vandet for enkelte kunder eller i mindre områder, oplyser man.

Publiceret 17 August 2019 11:45