Tænketanken Cepos har i en analyse kortlagt kommunernes udgifter til jobcentrenes drift og arbejde med ledige og syge. Arkivfoto

Tænketanken Cepos har i en analyse kortlagt kommunernes udgifter til jobcentrenes drift og arbejde med ledige og syge. Arkivfoto

Så mange penge bruger kommunen på jobcentret

Ny analyse placerer Lyngby-Taarbæk i midterfeltet af kommuner, når det drejer sig om udgifter til jobcentrets drift og arbejde med ledige og syge

JOBCENTER I en ny analyse sætter tænketanken Cepos fokus på, hvor mange penge kommunerne i 2018 brugte på deres jobcentre. For Lyngby-Taarbæks vedkommende brugte kommunen sidste år 89,7 millioner kroner på 1882 personer, der var på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og lignende ydelser. Det svarer ifølge tænketanken til 47.673 kroner per person, og det placerer Lyngby-Taarbæk i midterfeltet af kommuner på Cepos’ liste. Her skiller Hørsholm Kommune sig ud ved at bruge cirka 70.000 kroner per person, mens Odense modsat bruger godt 31.000 kroner. Udgiftsforskellene mellem kommunerne, bør give anledning til at kigge nærmere på jobcentersystemet, lyder det fra Cepos.

”Forskellen mellem kommunerne spænder fra ca. 60-70.000 kr. pr. ledig i den dyre ende til ca. 30-40.000 kr. i den billige. Forskellen kunne afspejle, at der mange steder er noget at spare, hvis kommunalpolitikerne var mere kritiske over for jobcentrenes udgifter. Jeg foreslår, at en kommission endevender hele jobcentersystemet og slankede det, men indtil da bør det være en bunden opgave for de ansvarlige i kommunen at granske udgifterne og tage ved lære af de bedste jobcentre,” siger Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i Cepos i pressemeddelelsen fra tænketanken.

Her fremgår det, at tallene i analysen alene dækker over de udgifter, der er forbundet med jobcenterets drift og arbejde med de ledige og sygemeldte. For eksempel samtaler med ledige og aktive tilbud som virksomhedspraktik og formidling af job. Opgørelsen er altså ikke inklusiv selve ydelserne som for eksempel udbetaling af kontanthjælp.

Danmark har 94 jobcentre, der i alt beskæftiger ca. 10.000 personer. Den samlede udgift for at drive alle jobcentrene er ifølge Cepos 13,5 mia.kr. årligt.

Dall

Publiceret 07 June 2019 10:00

SENESTE TV