Christian Bækgaard (tv.) og Tom Thaning Hansen (th.) har været frivillige for Natteravnene i Lyngby, siden foreningen startede op. Nu kan de markere, at Natteravnene i Lyngby har ti-års-junilæum. Foto: Anders Dall

Christian Bækgaard (tv.) og Tom Thaning Hansen (th.) har været frivillige for Natteravnene i Lyngby, siden foreningen startede op. Nu kan de markere, at Natteravnene i Lyngby har ti-års-junilæum. Foto: Anders Dall

10 år med de gule jakker

Natteravnene i Lyngby kan i denne måned fejre 10-års-jubilæum

Af
Anders Dall

JUBILÆUM Søs Fenger er en af årsagerne til, at Natteravnene i Lyngby i denne måned kan fejre 10-års-jubilæum. Tilbage i 2009 deltog hun i konkurrencen ”Allstars” på TV2 og proklamerede, at hvis hun vandt, så skulle præmiesummen på 250.000 kroner gå til at starte en lokalafdeling af Natteravne op i Lyngby, hvor hun kommer fra. Sådan gik det ikke. Søs Fenger og koret fra Lyngby røg ud som det første, men ideen om at starte Natteravnene op i Lyngby levede videre. BRF Kredit samlede ideen op og inviterede i samarbejde med Natteravnenes landssekretariat til en infoaften. Det medvirkede til, at lokalforeningen for ti år siden, helt præcist den 13. maj, startede op. Jubilæet markerer bestyrelsen med et arrangement den 27. maj på Hotel Scandic Eremitage.

Tom Thaning Hansen, der i dag er formand for Natteravnene i Lyngby, var blandt de interesserede, der dukkede op til mødet tilbage i 2009. Han forklarer, at hans motivation for at blive natteravn den gang var, at hans søn to gange inden for et halvt år fik stjålet sin pung og mobil og truet med tæv, da han skulle i byen i Virum.

”Det har nok provokeret mig lidt. Det ville jeg gerne prøve at gøre noget ved,” siger han.

Det lyttende korps

Tom Thaning har været været aktiv lige siden. Synlig i den karakteristiske gule jakke, der kendetegner natteravnene, som altid går i hold af tre. De skal ikke forveksles med et vagtkorps, men giver sig tid til at lytte, hvis de unge henvender sig eller hvis en ung, der er blevet for fuld, har brug for hjælp til at blive hentet af et familiemedlem, forklarer han.

”Kan vi gøre noget lokalt for de unge mennesker, er det godt. Det er derfor, vi er der,” siger formanden, der generelt oplever, at de unge er positive og respektfulde, når de møder natteravnene:

”Det værste jeg er blevet kaldt er en natterøv, og det kan jeg godt leve med,” griner han.

”Formålet er at skabe en god stemning og tryghed for unge, der færdes i det fri om natten,” supplerer Christian Bækgaard, der selv er natteravn og medlem af bestyrelsen.

For ham var motivationen til at blive natteravn, at hans søn på 14 år havde nået den alder, hvor han skulle til at gå i byen. Christian Bækgaard havde læst, at Natteravnene startede op i Lyngby og besluttede at melde sig som frivillig, fordi han var nysgerrig på det miljø, der ventede hans søn. Men da han fortalte om sin plan, lød det prompte fra sønnen: ”Det gør du bare ikke.”

”Det var jo ikke for at holde øje med ham,” siger Christian Bækgaard, som fortæller, at sønnen da også efterfølgende accepterede farens beslutning.

Fokuseret indsats

I dag går Natteravnene i Lyngby færre almindelige ture sammenlignet med tidligere år. Tilstedeværelsen er i stedet koncentreret om særlige dage som sidste skoledag, J-dag og i særdeleshed 1.g’ernes puttefest i Ulvedalene, hvor gymnasieelever fra primært Storkøbenhavn og Nordsjælland holder fest. Her har natteravnene en base, hvor de unge kan komme hen og få vand, hvis de har brug for det. Tom Thaning og Christian Bækgaard forklarer, at der har været år, hvor festen har været præget af lige lovlig meget travlhed til hospitalet med fordrukne unge mennesker. Festen er uden en egentlig arrangør, men både politi, Røde Kors, SSP og kommunale gadeplansmedarbejdere er til stede, fortæller de. Ligesom natteravnene, der tropper op med 60-70 frivillige. De kommer ikke kun fra Lyngby, men også fra blandt andre Halsnæs, Ringsted og Stenløse, der har gymnasieelever, der deltager i festen.

”Vi vil gerne være med til at sikre de ydre rammer, så det ikke stikker helt af,” siger Christian Bækgaard, som samtidig pointerer, at langt de fleste af de unge har en fantastisk aften.

Sammen med de øvrige frivillige i foreningen kan han nu se tilbage på ti år med natteravne i det lokale bybillede – et koncept, hvor man i hans øjne med en beskeden indsats kan gøre en stor forskel.

”Vi er glade i de tilfælde, hvor vi kunne hjælpe en ung, der ikke havde det så godt, og havde brug for vores hjælp.”

Publiceret 23 May 2019 11:00

SENESTE TV