Dagplejens dag blev traditionen tro fejret og det var samtidig en god anledning til at gøre opmærksom på det kommunale dagplejtilbud.

Dagplejens dag blev traditionen tro fejret og det var samtidig en god anledning til at gøre opmærksom på det kommunale dagplejtilbud.

Antallet af dagplejepladser i Lyngby-Taarbæk falder markant

Trods stor brugertilfredshed daler interessen for at få passet sit barn i den kommunale dagpleje. Derfor skal der nu nedlægges yderligere 24 dagplejepladser

Af
Signe Steffensen

Dagpleje Overkapaciteten i dagplejen har været et problem siden 2016 og i første omgang vedtog børneudvalget at løse problemet ved naturlig afgang. Således at antallet af pladser blev skåret i takt med, at en dagplejer valgte at gå på pension eller selv søgte nye veje.

Resultatet af den model høstede man dog først reelt i år, hvor seks dagplejere stoppede i forbindelse med naturlig afgang, hvilket betyder, at pasningskapaciteten er gået fra 116 til 92 pladser.

Men det giver stadig en overkapacitet i dagplejen og derfor skal der nu skæres yderligere 24 dagplejepladser, så antallet af pladser reduceres til 68.

Dagplejemødre og børn fejrede onsdag

Dagplejemødre og børn fejrede onsdag "Dagplejens dag" på Lyngby Torv.

Et forslag som Venstre var imod. De har hele tiden ønsket en anden model, hvor man i stedet for at skære i dagplejen forsøgte at udvikle den og gøre den mere attraktiv. Venstre foreslog derfor, at man kun skærer i antallet af dagplejepladser, såfremt, der er tale om naturlig afgang blandt dagplejerne og at man i stedet arbejder med at udbrede kendskabet til dagplejen, så flere småbørnsforældre vælger denne model. Det forslag blev forkastet af den resterende del af børneudvalget med undtagelse af Ib Carlsen (A), der undlod at stemme.

I stedet godkendte flertallet, at antallet af dagplejepladser skal svare til efterspørgslen. Det betyder, at der skal nedlægges yderligere seks dagplejestillinger. I videst mulige omfang er det tanken, at de berørte dagplejere skal tilbydes andet arbejde eller uddannelse.

Høj tilfredshed og god normering

For Venstres Henriette Breum har en styrkelse af dagplejen været lidt af en mærkesag, og for hende er det en gåde, at interessen for dagplejen fortsat er dalende.

”I vores kvalitetsanalyser kommer dagplejen altid ud som et af de allerbedste områder. Samtidig fylder normering meget i debatten om pasning af vores børn og dagplejen har jo den bedste normering med 3-4 børn pr. voksen.

Dagplejens dag blev traditionen tro fejret og det var samtidig en god anledning til at gøre opmærksom på det kommunale dagplejtilbud.

Dagplejens dag blev traditionen tro fejret og det var samtidig en god anledning til at gøre opmærksom på det kommunale dagplejtilbud.

Så tilfredsheden er høj og normeringen god. Derfor tænker jeg også nogle gange, at dagplejen må være den bedst bevarede hemmelighed,” siger Henriette Breum.

2015 var der 141 pladser. Det tal er næsten halveret nu.

Henriette Breum er ikke blind for realiteterne, og at dagplejen ligesom de kommunale daginstitutioner må tilpasse antallet af pladser efter det eksisterende behov. Men hun frygter at antallet af dagplejere når så lavt et niveau, at det går ud over fagligheden,

”Dagplejen er et markant anderledes tilbud end institutionspladserne og den faglige udvikling og sparring dagplejerne imellem er vigtig for området. Derfor er det også nødvendigt, at der er en vis volumen, så der ikke bliver for langt mellem dagplejetilbuddene. På et tidspunkt rammer vi et niveau hvor det bliver svært at udvikle dagplejerne og så er jeg bange for, at det bliver en ond spiral,” siger Henriette Breum.

Jeg synes vi har en forpligtigelse til at udvikle dagplejen. Den har været en del af kommunens pasningstilbud de seneste 50 år. Men tilbuddet skal være mere håndgribeligt for forældrene, for der er ikke den samme mulighed for lige at stikke hovedet forbi og fornemme stemningen som der er, når man er ude at kigge på institution.

Forældre, der ønsker en dagplejeplads skal fortsat have tilbuddet og skulle interessen for dagplejen enten stige eller falde, så vil sagen blive forelagt for kommunalbestyrelsen igen.

Frustereret formand

Pernille Bak er bestyrelsesformand i den kommunale dagpleje i Lyngby-Taarbæk: Hun er ulykkelig over, at der nu skal skæres yderligere i normeringen.

Da hun skulle finde pasning til sit yngste barn valgte hun en dagpleje i Taarbæk, hvor hun bor. Hun gjorde det på anbefaling fra en anden mor. Undervejs stoppede den lokale dagplejer og da Pernille Bak skulle finde alternativ pasning, så var hun ikke i tvivl om, at det igen skulle være dagpleje.

Nu bruger hun dagligt en halv time hver morgen på at køre sin søn til den anden side af Hjortekær, hvor han går i dagpleje. Og selvom det tager tid, så synes hun at det er det hele værd, fordi hun afleverer og henter et barn i balance.

"Man har ingen kommunikationsbrist. Det er det samme menneske der er der, når man afleverer og når man henter. En der kan fortælle, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen. Der går så mange rygter. Jeg har hørt forældre, der er bekymrede for om det er for sårbart ved sygdom og for ufleksibelt i forhold til åbningstider og ferie. Men det er det på ingen måde. Der er blandt andet faste vikarer som børnene kender," siger Pia Bak.

Nu har hun siddet som formand i et år og lært kommunens dagplejere godt at kende. Hendes skrækscenarie er at dagplejen forsvinder helt. Derfor har hendes hovedfokus som formand også været at synliggøre dagplejen både på hjemmesiden og via en flyer som man kan dele ud i mødregrupper og andre relevante steder.

”Min oplevelse er, at dagplejerne er superdygtige og går ind i deres børneflok med masser af kærlighed. Men faren ved yderligere nedskæringer bliver, at de bliver for langt mellem tilbuddene og det går ud over det fælles miljø," siger Pia Bak.

Vigtigt med mangfoldighed

Formand for børneudvalget Gitte Kjær Westermann fra Det Radikale Venstre har sammen med resten af udvalget igangsat en undersøgelse for at se på om kommunen har gjort nok for at synliggøre dagplejen.

Dagplejens hjemmeside har ikke fungeret optimalt, men det har man gjort noget ved nu, hvor der blandt andet kommer et kort, der viser hvem de er og hvor de geografisk er placeret.

”Men generelt oplever vi bare, at flere forældre søger de integrerede tilbud, hvor der både er vuggestue og børnehave. Måske fordi vi hele tiden bliver mere pressede på tid,” siger Gitte Kjær Westermann.

Hun synes, at det er vigtigt at bevare dagplejen netop for at have en mangfoldighed i de kommunale pasningstilbud.

Jeg synes det er et tilbud som vi skal have, og derfor ser jeg den heller ikke som på vej til at blive afviklet. Og hvis efterspørgslen stiger, så må vi se på det. Foreløbigt er der justeret til 72 børn pr. 1. januar 2020

Vi må være åbne for nye muligheder. Det kunne også være en udbygning af samarbejdet mellem dagplejerne og de almindelige dagtilbud. Vi har forskellige ideer til, hvordan man kan udvikle på det her.

Publiceret 15 May 2019 11:50

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.