"Jeg er utrolig glad for den opbakning, der ligger fra bestyrelsen, til det arbejde, som jeg og gruppen gør – og til den politiske linje, vi har lagt. For mig er der nu sat et punktum. Det gælder om at se frem på de valgkampe, der venter forude," siger Søren P. Rasmussen.

Uroen fortsætter: Venstre i Lyngby går til valg i splittelse

Næsten tre måneder efter, at man lagde låg på indre stridigheder efter kampvalg om formandsposten og efterfølgende oprør mod Søren P. Rasmussen, blusser spliden i Venstre igen op.

Af
Lars Schmidt

POLITIK Det amerikanske udtryk 'When shit hits the fan' synes at være en passende betegnelse for den situation, som Venstre i Lyngby-Taarbæk befinder sig i her i valgkampen. Det malende udtryk beskriver det punkt, hvor en ustabil situation udvikler sig til det rene kaos.

For det oprør mod tidligere borgmester og nuværende gruppeformand Søren P. Rasmussen, som blussede op i februar i år og siden blev forsøgt dysset ned, har nu for alvor alle muligheder for at bryde ud i lys lue.

"I Venstre er der højt til loftet, og vi kan diskutere politik og indhold, men der er ikke plads til personangreb, og derfor har et stort flertal valgt at udsende pressemeddelelsen, så vi kan få sat et punktum," siger formand Lis Coskun Laursen.

Nærmest ud af ingenting og med en timing som den famøse lort, der rammer ventilatoren og så ellers spreder sig, hvor den kan, udsendte bestyrelsen hos Venstre i Lyngby-Taarbæk i onsdags en pressemeddelelse, hvor man tager afstand på de personangreb, der i februar i Det Grønne Område blev fremført af det nuværende bestyrelsesmedlem og tidligere formand, Ole Holtz-Nielsen, mod Søren P. Rasmussen og vælgerforeningens formand, Lis Coskun Laursen.

Pressemeddelelsen fra Venstre blev udsendt dagen efter, at partiets statsminister udskrev valg til Folketinget.

Ole Holtz-Nielsen ønsker ikke at svare på, om han beklager de udtalelser, han kom med om Søren P. Rasmussen og Lis Coskun Laursen.

Ole Holtz-Nielsen ønsker ikke at svare på, om han beklager de udtalelser, han kom med om Søren P. Rasmussen og Lis Coskun Laursen.

I pressemeddelelsen, som kommer efter flere måneders stilhed, fastslår bestyrelsen, at man bakker op om partiets to medlemmer af kommunalbestyrelsen, om den førte politik og om formanden. Hun forklarer om baggrunden for udsendelsen af pressemeddelelsen:

"Desværre har det kunnet se ud som om, at vi i Venstre ikke stod bag vores egen gruppeformand på rådhuset. Vi støtter begge vore valgte repræsentanter og bakker op om den politiske linje," siger Lis Coskun Laursen.

Af pressemeddelelsen kan man læse, at det ikke er hele bestyrelsen, som bakker op om udsendelsen af pressemeddelelsen, men 'et markant flertal' i bestyrelsen. Hvem der er i mindretal, vil ingen ud med. Hverken formanden, gruppeformanden eller Ole Holtz-Nielsen, som der skydes med skarpt på i pressemeddelelsen.

Dramatisk generalforsamling

Det markante flertal i Venstres lokale bestyrelse tager afstand fra det billede, som Holtz-Nielsen i februar tegnede af Søren P. Rasmussen ovenpå en dramatisk generalforsamling i slutningen af januar. Her forsøgte Holtz-Nielsen uden held at vælte formand Lis Coskun Laursen.

I et interview i Det Grønne Område efter generalforsamlingen tegnede Ole Holtz-Nielsen et billede af Søren P. Rasmussen som en løgnagtig politiker, der ikke har stået for andet end tilbagegang for Venstre i Lyngby-Taarbæk.

Søren P. Rasmussen blev beskrevet som en politiker, der har svigtet partiets medlemmer, en politiker, som fokuserer mere på, hvad andre gør galt end, hvad Venstres politik er. En politiker, der ikke er på bølgelængde med partiets medlemmer i letbanespørgsmålet.

"Bestyrelsen kan ikke genkende det billede, Ole Holtz-Nielsen tegner. Og vi ser heller ingen grund til at angribe hinanden. Så det er med lidt vemod, at vi føler os kaldet til at beklage og tage afstand fra Ole Holtz-Nielsens udsagn i interviewet. Hans udtalelser i avisen er dog af sådan en karakter, at vi må reagere på den," siger Lis Coskun Laursen i pressemeddelelsen.

Her fortæller hun også, at man i bestyrelsen har haft 'en god, fælles proces', hvor man har talt om forløbet og beskyldningerne.

"Efter at den aftalte proces er endt, har et markant flertal i bestyrelsen følt det nødvendigt at reagere på Ole Holtz-Nielsens udtalelser," står der i pressemeddelelsen.

"Det er godt med uenighed og debat, men det er yderst beklageligt, når uenighed bliver til stridigheder, beskyldninger og avisangreb på hinanden," siger Lis Coskun Laursen og fortsætter:

"Vi har ønsket at gøre alt, hvad vi kan for at bruge uenighederne til at styrke vort sammenhold i Venstre. Nu går vores energi til de to valgkampe. Også lokalt er vi klar til at sikre Venstre et godt valgresultat og møde vælgerne på gader og stræder."

Ingen kommentarer

Det Grønne Område har ønsket at høre Ole Holtz-Nielsens side af sagen. Men han har ikke villet udtale sig. I stedet henviser han til formand Lis Coskun Laursen.

"Jeg vil hellere fokusere på de to meget vigtige forestående valg, hvor vi gerne skulle have vores kandidat valgt," siger han og bekræfter, at han ikke er en del af 'det markante flertal' i bestyrelsen, som ønskede at sende pressemeddelelsen ud.

Det Grønne Område ville gerne have haft svar på, om Ole Holtz-Nielsen nu beklager sine udtalelser.

Det ønskede han ikke at svare på, lige som han forholder sig tavs over for spørgsmålene, om der nu er lagt låg på sagen fra hans side, og om partiet kan forvente en reaktion fra hans side.

"Jeg synes ikke, at det er klogt, at vi i Venstre hænger vores beskidte vasketøj ud til offentlig skue. Vi har bestemt ikke brug for den slags omtale," siger bestyrelsesmedlem Henrik Thorsager Andersen.

Bestyrelsesmedlem Henrik Thorsager Andersen, som til at starte med tilbage på generalforsamlingen i januar anbefalede Ole Holtz-Nielsen som formand i stedet for Lis Coskun Laursen, fortæller, at han ikke var orienteret om udsendelsen af pressemeddelelsen.

Han fortæller, at han ikke er en del af 'det markante flertal' i bestyrelsen, som tager afstand fra Ole Holtz-Nielsens udtalelser. Dog vil han ikke fortælle, om han selv tager afstand fra samme udtalelser.

"Jeg var ikke orienteret om, at den pressemeddelelse var sendt til Det Grønne Område. Jeg synes ikke, at det er klogt, at vi i Venstre hænger vores beskidte vasketøj ud til offentlig skue. Vi har bestemt ikke brug for den slags omtale. Vi har brug for at give vores dejlige kandidat Charlotte Munch et rigtigt godt valgt til både EU og Folketinget. Jeg har ikke yderligere kommentarer," siger Henrik Thorsager Andersen på Det Grønne Områdes spørgsmål, om han fortsat støtter Holtz-Nielsen.

- Så du vil ikke svare på mit spørgsmål, om du stadig støtter Ole Holtz-Nielsen?

"Nogle gange støtter jeg Ole og andre gange ikke. Jeg tænker altid ud fra devisen, hvad der tjener Venstre bedst."

- Har du støttet ham i denne sag her? Er du med i 'det markante flertal', som har besluttet at udsende den pressemeddelelse?

"Nej, det er jeg ikke en del af."

- Så du tager ikke afstand fra Ole Holtz-Nielsens udtalelser?

"Ingen kommentarer," lyder det kortfattede svar fra Henrik Thorsager Andersen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Henriette Breum er endnu mere kortfattet. Hun vil slet ikke svare på Det Grønne Områdes spørgsmål.

Der er sat punktum

Det vil til gengæld sagens anden hovedperson, hendes makker i kommunalbestyrelsen, Søren P. Rasmussen, som mener, at der nu er sat et endegyldigt punktum i sagen.

"Jeg er utrolig glad for den opbakning, der ligger fra bestyrelsen, til det arbejde, som jeg og gruppen gør – og til den politiske linje, vi har lagt. For mig er der nu sat et punktum. Det gælder om at se frem på de valgkampe, der venter forude. Når det kommer til det politiske, er der bred enighed om det, vi mener," siger han:

"Vi har haft en god proces, hvor vi har diskuteret det her. Det er mundet ud i denne her pressemeddelelse. Man skal altid give sig tid til dialog, inden man reagerer. Og nu er der sat et punktum. Nu skal vi videre."

Formand Lis Coskun Laursen er enig.

"Vi står nu sammen og er allerede i fuld gang med at føre valgkamp og få det bedste resultat for Venstre," siger hun til Det Grønne Område.

"En god dialog"

- I har haft en god, fælles proces i bestyrelsen. Hvad har den proces helt konkret gået ud på?

"Vi har haft en god dialog, hvor vi har diskuteret de forskellige synspunkter, hvorefter et stort flertal har konkluderet, som vi har," svarer hun.

- Så flertallet fik ret. Betyder det så, at mindretallet affinder sig med det? Er sagen lukket nu?

"For flertallet har det været vigtigt at sætte et punktum i denne sag og vi ser nu frem til at arrangere os 100 % i den kommende valgkamp."

- Efter at processen er endt, har et 'markant flertal i bestyrelsen' følt det nødvendigt at reagere. Hvem er med i det flertal – og hvem er ikke?

"Det er fire medlemmer af bestyrelsen plus suppleanter."

- Så hvad er navnene på de personer, der ikke er en del af det flertal?

"Det er to medlemmer af bestyrelsen. Flertallet er fire medlemmer af bestyrelsen plus suppleanter."

Vigtigt at markere en grænse

- Har det været på tale at ekskludere Ole Holtz-Nielsen fra partiet efter hans udtalelser i Det Grønne Område?

"Jeg refererer ikke fra den interne proces, som vi har haft."

- Så en eksklusion har ikke været på tale?

"Igen: Jeg refererer ikke fra interne møder eller fra den interne proces."

- Hvordan styrker I sammenholdet i Venstre ved at sende en pressemeddelelse ud, hvor I peger fingre ad ét bestyrelsesmedlem og mellem linjerne også ad andre, der er en del af mindretallet i denne sag?

"Med en god proces, hvor vi diskuterer tingene, lytter til hinanden og får den afsluttet, som et stort flertal her har gjort, er det bedste udgangspunkt for at få afsluttet og komme videre."

- Hvorfor har I ikke bare ladet sagen ligge?

"Med så voldsomme personangreb er det vigtigt at få markeret en grænse, afsluttet sagen og se fremad. Heldigvis er der ikke tale om politisk uenighed, og vi vil alle det bedste for Venstre. Jeg føler mig overbevist om, at vi nok skal få et godt samarbejde i forhold til de kommende valg."

- Hvilke overvejelser har I i flertallet i bestyrelsen gjort jer mht. timingen af denne pressemeddelelse – i forhold til de to valgkampe, I skal føre nu?

"Alle i Venstre er nu fokuseret på de kommende valg og står sammen om Charlotte Munch."

- Så I har ikke overvejet, at denne omtale kan få en negativ effekt på Venstres valgkamp? Eller: Er i bare ligeglade med, at det kan blive effekten af pressemeddelelsen?

"I Venstre er der højt til loftet, og vi kan diskutere politik og indhold, men der er ikke plads til personangreb, og derfor har et stort flertal valgt at udsende pressemeddelelsen, så vi kan få sat et punktum. Jeg er sikker på, at vi alle gerne havde været denne sag foruden, men når det nu er sket, er det vigtigt, at vi får den håndteret og afsluttet," slutter Lis Coskun Laursen.

Publiceret 14 May 2019 11:50

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.