På borgermødet i Virumhallerne kan man få forebyggende tips fra indbrudstyven selv, når en tidligere indbrudstyv fortæller, hvad der kunne få ham til at fravælge en bolig.

På borgermødet i Virumhallerne kan man få forebyggende tips fra indbrudstyven selv, når en tidligere indbrudstyv fortæller, hvad der kunne få ham til at fravælge en bolig.

Borgermøde om, hvordan du indgår indbrud

Virumhallerne danner 20. maj rammen om et stort borgermøde om indbrud. Modsat de fleste steder i landet har Nordsjællands Politi ikke knækket indbrudskurven i Lyngby-Taarbæk

Af
Lars Schmidt

INDBRUD De mange forårshelligdage med forlængede weekender står for døren. Og indbrudstyvene glæder sig.

For i ferierne tager indbrudstyvene på arbejde, og nu hvor St. Bededag, Kr. Himmelfart, pinsen og sommerferien nærmer sig, er det et godt tidspunkt at gøre noget ekstra for at sikre sin egen bolig og hjælpe sine naboer mod at få ubudne gæster.

Bo Trygt, som er et initiativ fra TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, inviterer derfor sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Nordsjællands Politi til et informationsmøde om forebyggelse af indbrud.

Mødet foregår den 20. maj 2019 kl. 17.30-20.00 i Virumhallerne, og alle er velkomne til at tilmelde sig. I løbet af aftenen vil der være mad og drikke, og der er på nuværende tidspunkt tilmeldt omkring 300 personer.

Stadig et problem

Selv om antallet af indbrud i de seneste år er faldet på landsplan, er problemet stadig til at få øje på. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2018 29.015 indbrud i hele landet, hvoraf de 431 skete i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 2019 er der indtil nu sket 142 indbrud i kommunen.

Samtidig ved man fra TrygFondens Tryghedsmåling, at danskerne lever med en rekordhøj utryghed for indbrud. De seneste tal fra 2017 viser, at indbrud gør knap hver fjerde dansker utryg – og er man utryg, går det ud over livskvaliteten.

På borgermødet præsenterer initiativet Bo Trygt den viden, man i dag har om, hvordan vi forebygger indbrud.

En sikringsekspert fra Bo Trygt giver konkrete bud på, hvordan man relativt nemt kan sikre sin bolig mod indbrud, og derudover præsenteres Nabohjælp, som er et gratis koncept, der baner vejen for, at naboer nemt og sikkert kan stå sammen om at undgå indbrud. Udenlandske erfaringer med Nabohjælp viser, at man kan undgå op til hvert femte indbrud.

Deltagerne kan også høre Nordsjællands Politi fortælle om indbrud i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvad man som borger kan gøre for at hjælpe politiet i både forebyggelsen og opklaringen af indbrud i private hjem.

Man kan også få forebyggende tips fra indbrudstyven selv, når en tidligere indbrudstyv fortæller, hvad der kunne få ham til at fravælge en bolig.

Publiceret 14 May 2019 18:30

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.