Det eksisterende spildevandsbassin på grunden ved Teknikerbyen kommer til at spille en noget mindre rolle, når de to nye spildevandsbassiner er klar.

Det eksisterende spildevandsbassin på grunden ved Teknikerbyen kommer til at spille en noget mindre rolle, når de to nye spildevandsbassiner er klar.

Derfor er der fjernet så mange træer ved Teknikerbyen: Forsyningsgrund får en makeover

Lyngby-Taarbæk Forsyning har sat gang i et større projekt på deres grund ved Teknikerbyen, hvor nye spildevandsbassiner skal etableres.

Af
Anders Dall

SPILDEVAND Hvis du passerer Teknikerbyen har du formentlig lagt mærke til, at ikke alt er som det plejer på Lyngby-Taarbæk Forsynings grund.

De sidste par uger har der nemlig været gang i træfældningen, og det har efterladt den godt 30.000 kvadratmeter store grund i en noget anderledes forfatning. Årsagen er, at Lyngby-Taarbæk Forsyning har sat gang i et projekt, hvor der skal etableres to nye spildevandsbassiner, som skal reducere risikoen for overløb til Mølleåen. De to bassiner kan tilsammen rumme godt 5000 kubikmeter vand og modsat det eksisterende spildevandsbassin på grunden, skal de to nye bassiner graves ned, så de hverken lugter eller kan ses.

"Det er meget mere hygiejnisk, at de ligger nede i jorden," fortæller projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning, Alf Thomassen.

Planen er, at de to nedgravede spildevandsbassiner skal minimere behovet for at bruge det nuværende spildevandsbassin, der ligger åbnet på grunden og derfor kan forårsage lugtgener ved Teknikerbyen, når det har regnet kraftigt.

"Det kommer til at blive meget sjældent, at det gamle spildevandsbassin vil blive taget i brug," forklarer projektleder Nina Caspersen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Forurenet jord

På grunden opererede Ålebækken renseanlæg frem til 1980, og installationerne fra dengang er årsagen til, at det har været nødvendigt at fælde træerne. Anlægget har nemlig efterladt forurenet jord i en sådan grad, er den skal renses og køres væk i forbindelse med ombygningen.

"Der er meget forurenet jord, der skal fjernes, så der kommer til at være tung trafik i en periode fortæller Alf Thomassen og uddyber:

"Der ligger en del tungmetaller som kviksølv og bly i jorden. Det gamle anlæg brugte kviksølv i nogle af maskinerne, og det er røget ned i jorden. Det er nogle af de tungmetaller, man gerne vil undgå, fordi de er meget giftige."

"Grundlæggende får vi ryddet op på grunden," supplerer Nina Caspersen.

Nu hvor træerne er blevet fældet, er håndteringen med at fjerne den forurenede jord næste stadie af projektet.

Det er dog ikke alt jord, der er ubrugeligt, forklarer de to projektledere. Noget af jorden er kun mindre forurenet og kan bruges i forbindelse med projektet.

"Der findes fem kategorier af forurenet jord, og alle fem kategorier er repræsenteret her,” fortæller Alf Thomassen og påpeger, at man må beholde den jord, der er forurenet op til kategori 3.

Projektet omfatter også, at den gamle bestyrerbygning på grunden skal rives ned. Det kommer til at ske inde for to til fire måneder.

Det er entreprenørfirmaet NCC, der har vundet kontrakten med opgaven, og det er ifølge Nina Caspersen planen, at projektet er helt færdigt i løbet af 2021, og i den forbindelse kommer området til at være tilgængeligt for offentligheden.

Af sikkerhedsmæssige årsager, er det ikke muligt at komme ind på grunden i øjeblikket, fortæller de to projektledere.

Publiceret 19 April 2019 11:45

SENESTE TV